Työsuojelutiedotteet

TYÖSUOJELUTIEDOTE 1/2012

 

KÄYTÄNNÖN OHJEET TUKIPOHJALLISTEN HANKKIMISEKSI

Tukipohjalliset turva- ja työjalkineisiin:

 

Tukipohjalliset voidaan hankkia työterveyslääkärin suosituksesta työnantajan maksamiin turva- tai työjalkineisiin, jotka on tilattu Itellan käyttämien hankintajärjestelmien kautta.Työterveyslääkäri toteaa tarpeen tukipohjallisiin ja kirjoittaa lähetteen fysioterapeutille.

Työntekijä vie lääkärin kirjoittaman lähetteen omalle esimiehelle ja esimies täyttää Tukipohjallisten maksusitoumus -lomakkeen, jolla työnantaja sitoutuu maksamaan tukipohjalliset.

Lomakkeeseen kirjataan työntekijän tiedot, tukipohjallisten laskutusosoite sekä laskun asiatarkastajan nimi. Tukipohjalliset maksaa oma yksikkö.

Työntekijä antaa Tukipohjallisten maksusitoumus -lomakkeen fysioterapian hoitolaitokseen.Tutkimuksen osuuden hoitolaitos laskuttaa normaalin työterveyshuoltokäytännön mukaisesti työterveyshuollon kautta

 

 


TYÖSUOJELUTIEDOTE 2/2012

TYÖTURVALLISUUSLAKI: 5 LUKU. TYÖTÄ JA TYÖOLOSUHTEITA KOSKEVAT TARKEMMAT SÄÄNNÖKSET :          

39 § Fysikaaliset tekijät ja sähköturvallisuus:

Työntekijän altistuminen turvallisuudelle tai terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttaville lämpöolosuhteille, melulle, paineelle, tärinälle, säteilylle tai muille fysikaalisille tekijöille on rajoitettava niin vähäiseksi, ettei näistä tekijöistä aiheudu haittaa tai vaaraa työntekijän turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. 

 

MITÄ SE TARKOITTAA:

Jos työhuoneen lämpötilaa ja kosteutta ei voida säätää työntekijän terveydelle sopivaksi, sitä on suojattava muilla keinoin, kuten altistumisaikaa lyhentämällä.

Työntekijän suojaamiseksi liialliselta lämmöltä työnantajan on esimerkiksi tehostettava ilmanvaihtoa tai lyhennettävä altistumisaikaa. Jos työhuoneen lämpötila teknisistä toimenpiteistä huolimatta ylittää poikkeuksellisesti +28 C (työsuojeluviranomaisten suositus), altistumisaikaa lyhennetään vakiintuneen käytännön mukaan 50 minuuttiin tunnissa. Jos lämpötila ylittää +31 C, altistumisaikaa lyhennetään 45 minuuttiin tunnissa.

 

LYHYT MUISTILISTA:

 • pukeudu lämpötilan mukaan;
 • tauota työtäsi työturvallisuuslain 39 § ohjeiden mukaisesti;
 • pyydä tarkastamaan (esimies), että ilmastointilaitteet toimivat, asiaan kuuluvat puhdistukset on tehty, suodattimet vaihdettu ja tehot ovat täysillä myös yön aikana;
 • varmista, että lämpöpatterit ovat kiinni ja lämmitys on pois päältä myös ilmastoinnista - kaikkien työntekijöiden pitää osata käyttää ilmastointilaitteiden säätimiä;
 • vilvoittele itseäsi tai ainakin varpaitasi viileässä suihkussa;
 • juo runsaasti nestettä, käy haukkaamassa happea, käytä apunasi pöytätuuletinta;
 • pidä ikkunoita ja ovia auki harkiten turvallisuus- ja vetoisuusseikat huomioiden;
 • sammuta valoja pois niin paljon kuin mahdollista;
 • asettele markiisit, lamellit, rullaverhot ym. siten, että ne ensimmäisinä vastaanottavat auringonsäteet; sekä
 • ota juotavaa mukaan myös jakelureitille tai työpisteeseen työnantajan ohjeen mukaan ja muista pitää lyhyitä taukoja; jolloin
 • virkistyneellä mielellä jaksat paremmin ja työskentelet tehokkaammin.