Tuotannon varapääluottamusmiehen ehdokasasettelu alueelle 93-99 Kuusamo ja Lappi

10.5.2022

Tuotannon VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEN

EHDOKASASETTELU ALUEELLE 93-99 KUUSAMO JA LAPPI.

 

PAU Rovaniemen osaston perustama vaalitoimikunta on käynnistänyt jakelutuotannon varapääluottamusmiehen valintamenettelyn.

 

Ehdokkaan kelpoisuus edellyttää, että henkilö on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä.

 

Nyt valittavan jakelutuotannon alueellisen varapääluottamusmiehen toimialueena on postinumeroalueet 93-99.

 

Ehdokkaita vaaliin voivat asettaa ne PAUn osastot, joiden jäseniä työskentelee alueella. Lisäksi esityksen ehdokkaasta voivat tehdä vähintään kahdenkymmenen (20) toimialueella työskentelevän jäsenen kannattajaryhmä (nimi, nimen selvennys, ammattiosasto). Esitys on tehtävä kirjallisesti. Samoin ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumus.

 

Alueen ehdokasasetteluaika on 10.5.2022 – 20.5.2022

Esitykset tulee tehdä 20.5.2022 klo 15.00 mennessä ja ne tulee osoittaa:

 

Vaalitoimikunta/ Jyrki Sutinen, PL 187, 96101 Rovaniemi

tai sähköpostilla

jyrki.sutinen@posti.com

 

lisätietoja voi kysyä myös puhelimella 050 3011264

Liitteet