Työsuojeluvaalit postinroalueet 84-86 ja 90-99

18.11.2021

POSTI OYJ:N ALUE 8. POHJOIS-SUOMEN Oulu Pok alue, Oulun Terminaalityöntekijät sekä jakelutuotannon 84-86, 90-99

TYÖNTEKIJÖIDEN

TYÖSUOJELUVAALIT

 

Alueelle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua. Ehdokasasetteluaika on 18.11.2021- 29.11.2021.Varsinainen vaali toimitetaan 7.12.2021- 27.12.2021 välisenä aikana enemmistövaalina postiäänestyksenä. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki alueen työpisteiden työntekijät, jotka ovat vaalipäivänä työsuhteessa Postiin.

Valittavan työsuojeluvaltuutetun ja kahden varavaltuutetun toimikaudeksi on sovittu 2 vuotta. Uusi toimikausi alkaa 1.1.2022.

 

EHDOKASASETTELU

 

Ehdokkaita saavat asettaa ja ehdokkaiksi saavat asettautua kaikki työpaikkojen työntekijät.

Ehdokkaan on toimitettava ehdokkuudestaan kirjallinen suostumus vaalitoimikunnalle.

Ehdokkaan on selkeästi mainittava suostumuksessaan, asettuuko hän ehdolle:

Työsuojeluvaltuutetuksi, varavaltuutetuksi tai molempiin tehtäviin.

 

Vaalit käydään seuraavasti: Työsuojeluvaltuutetun vaalissa tulee eniten ääniä saanut valtuutetuksi sekä varavaltuutettujen vaalissa eniten ääniä saanut varavaltuutetuksi ja toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varavaltuutetuksi.
Jos henkilö on saanut ääniä sekä valtuutetun että varavaltuutetun vaalissa, lasketaan ne kummankin vaalin osalta erikseen. Jos sama henkilö saavuttaa riittävän äänimäärän tullakseen valituksi sekä valtuutetuksi että jommaksikummaksi varavaltuutetuksi, hänet on äänten laskennan perusteella todettava tulleen valituksi varsinaisen valtuutetun tehtävään. Äänestys käydään yhdellä lipulla.
 

EHDOKKAIDEN NIMET SEKÄ EHDOKKAIDEN KIRJALLISET SUOSTUMUKSET TULEE ILMOITTAA KIRJALLISESTI TAI SÄHKÖPOSTILLA VIIMEISTÄÄN 29.11.2021 KLO 12:00 MENNESSÄ OSOITTEELLA:

 

TYÖSUOJELUVAALITOIMIKUNTA/ TUIJA SEPPÄLÄ

C/O Pau Oulun alueen osasto ry 140

Takalaanilantie 2, 90600 OULU

 

TAI SÄHKÖPOSTILLA:  jyrki.sutinen@posti.com

 

Rovaniemellä 17.11.2021

Vaalitoimikunnan puolesta

 

Jyrki Sutinen

vaalitoimikunnan puheenjohtaja

050 3011264

Liitteet