Luottamus- ja varaluottamusmiehen ehdokasasettelu Lapin postipalvelualue 93-99

2.4.2020

                                                                                                                                 ILMOITUSTAULULLE

 

LUOTTAMUSMIEHEN ja VARALUOTTAMUSMIEHEN VALITSEMISEKSI ALUEELLE:

Kuusamo, Taivalkoski, Pudasjärvi

KÄYNNISTETÄÄN EHDOKASASETTELU.

EHDOKASASETTELUAIKA   6.4.2020 – 19.4.2020

Kelpoisuus

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, joka on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta tai ammattiosasto voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä.

Toimikausi

Luottamusmiehen toimikausi on 2 vuotta.

Luottamusmiesehdokkaaksi voi asettautua henkilö, jota on ehdottanut joku toinen/jotkut toiset työpaikalla tai alueella työskentelevät jäsenet. Ehdotus on tehtävä kirjallisesti ja samalla mukaan on liitettävä ehdokkaan kirjallinen suostumus. Suostumus on annettava kaikkiin niihin tehtäviin erikseen, joihin henkilö asettuu ehdokkaaksi.

Mikäli tehtävään on useampia ehdokkaita, järjestetään vaalit postiäänestyksenä, jolloin kaikille äänioikeutetuille lähetetään vaalimateriaali ja äänestysohjeet kirjeessä.

Kirjalliset esitykset tehtävään suostumuksineen voi lähettää kirjeitse osoitteeseen:

Plm. Jyrki Sutinen PL 187, 96101 Rovaniemi

tai sähköpostilla osoitteeseen:

jyrki.sutinen@posti.com