Jakelun ja käsittelytehtävien varapääluottamusmiehen ehdokasasettelu pono-alueelle 84-92

19.4.2022

JAKELUN JA KÄSITTELYTEHTÄVIEN VARAPÄÄLUOTTAMUSMIEHEN

EHDOKASASETTELU PONO-ALUEELLE 84-92                                                         

PAU on käynnistänyt varapääluottamusmiehen valintamenettelyn. Tavoitteena on, että varapääluottamusmies olisi valittu toukokuun 2022 loppuun mennessä.

 

Ehdokkaan kelpoisuus edellyttää, että henkilö on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä. Henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä vaalialueella.

 

Valittavan alueiden jakelun ja käsittelytehtävien varapääluottamusmiehen toimialue on postinumeroalueet 84-92

 

Varapääluottamusmiehen toimikausi kestää 2023 loppuun saakka.

                                                                                              

Ehdokkaita varapääluottamusmiesvaaliin voivat asettaa ne PAU: n osastot (Oulu, Kainuu, Raahe), joiden jäseniä työskentelee alueella. Lisäksi esityksen ehdokkaasta voivat tehdä vähintään kahdenkymmenen (20) toimialueella työskentelevän jäsenen kannattajaryhmä (Nimilista). Myös osasto voi esittää ehdokasta/ ehdokkaita, jolloin nimilistaa ei tarvita.

Esitys on tehtävä kirjallisesti. Samoin ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumus.

 

Vaali järjestetään sähköisenä vaalina.

 Yli 50 % ääniä saanut valitaan varapääluottamusmieheksi, mikäli tämä ei toteudu, järjestetään toinen äänestyskierros kahden (2) eniten ääniä saaneiden välillä. Tästä eniten ääniä saanut valitaan varapääluottamusmiehen tehtävään.

 

Alueen ehdokasasetteluaika on 02.05.2022 klo 15.00 saakka.

Esitykset tulee tehdä 02.05.2022. klo 12.00 mennessä ja ne tulee osoittaa:

 

Vaalitoimikunta

Takalaanilantie 2

90600 Oulu

Lisätietoja vaaleista  vaalitoimikunnan jäseniltä:

Pj. Juha Värttö 0407061884, Tuija Seppälä 050 358 8609 ja Jari Konttinen 0469225557

Liitteet