Työsuojeluvaalit 7.12.-27.12.2021 postinroalueet 84-86 ja 90-99 ehdokkaat ja lisätietoa äänestyksestä

1.12.2021

POSTI OYJ:N ALUE 8. POHJOIS-SUOMEN Oulu Pok alue, Oulun Terminaalityöntekijät sekä jakelutuotannon 84-86, 90-99

TYÖNTEKIJÖIDEN
TYÖSUOJELUVAALIT

 

Alueelle valitaan työsuojeluvaltuutettu ja tälle kaksi varavaltuutettua. Varsinainen vaali toimitetaan 7.12.-27.12.2021 välisenä aikana enemmistövaalina postiäänestyksenä. Äänestysliput tulee olla vaalitoimikunnalla 27.12 mennessä. Äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat kaikki alueen työpisteiden työntekijät, jotka ovat vaalipäivänä työsuhteessa Postiin.

 

VAALISSA EHDOKKAINA OVAT:

Työsuojeluvaltuutetuksi:
Jari Konttinen                   Juha Värttö

1. varavaltuutetuksi
Anne Takalo                      Juha Värttö

 

Vaalit käydään seuraavasti: Työsuojeluvaltuutetun vaalissa tulee eniten ääniä saanut valtuutetuksi ja toiseksi eniten ääniä saanut toiseksi varavaltuutetuksi.
Jos henkilö on saanut ääniä sekä valtuutetun että varavaltuutetun vaalissa, lasketaan ne kummankin vaalin osalta erikseen. Jos sama henkilö saavuttaa riittävän äänimäärän tullakseen valituksi valtuutetuksi sekä jommaksikummaksi varavaltuutetuksi, hänet on äänten laskennan perusteella todettava tulleen valituksi varsinaisen valtuutetun tehtävään. Äänestys käydään yhdellä lipulla.

 

Äänioikeutetuille lähetetään postitse äänestysohjeet ja vaalimateriaali. Ne työntekijät, jotka ovat työsuhteessa Postiin äänestysaikana, mutta eivät ole saaneet vaalimateriaalia postissa ovat myös äänioikeutettuja halutessaan. He voivat pyytää äänestysmateriaalin alueen vaalitoimikunnan jäseniltä.

 

Postinumeroalueilla 84-86 ja 90-93 seuraavilta henkilöiltä:

Heikki Kankaala                heikki.kankaala@posti.com                 040 5509688

Sauli Orava                       sauli.orava@posti.com                         050 3094050

Tuija Seppälä                    tuija.seppala@posti.com                      050 3588609

 

Postinumeroalueella 94-99:

Jyrki Sutinen                     jyrki.sutinen@posti.com                      050 3011264

 

TYÖSUOJELU
ALUEVAALITOIMIKUNTA

Liitteet