Jakelun ja käsittelytehtävien pää- ja varapääluottamusmiehen ehdokasasettelu pono alueelle 84-92

2.1.2020


                                                       

 

 

 

PAU on käynnistänyt pääluottamusmiesten valintamenettelyn. Tavoitteena on, että pääluottamusmies ja varapääluottamusmies olisi valittu tammikuu 2020 loppuun mennessä.

 

Ehdokkaan kelpoisuus edellyttää, että henkilö on ollut PAUn jäsenenä vähintään puoli vuotta ja perehtynyt työpaikan olosuhteisiin. Vaalitoimikunta voi perustellusta syystä, kuten esim. liikkeenluovutustilanteessa, poiketa säännöstä. Henkilö voi olla ehdokkaana vain yhdellä vaalialueella.

 

Valittavan alueiden jakelun ja käsittelytehtävien pääluottamusmiehen toimialue on postinumeroalueet 84-92

 

Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimikausi on Tes-sopimuskausi 31.10.2021 saakka.Tehtävä on päätoiminen.

Ehdokkaita pääluottamusmiesvaaliin voivat asettaa ne PAUn osastot(Oulu,Kainuu,Raahe), joiden jäseniä työskentelee alueella. Lisäksi esityksen ehdokkaasta voivat tehdä vähintään kahdenkymmenen (20) toimialueella työskentelevän jäsenen kannattajaryhmä (Nimilista). Esitys on tehtävä kirjallisesti. Samoin ehdokkaan tulee antaa tehtävään kirjallinen suostumus.

Vaali järjestetään yksivaiheisena sähköisenä vaalina.

Yksivaiheinen vaali: Voidaan äänestää samalla kerralla, sekä varsinaista että varapääluottamusmiestä. Eniten varsinaiseksi ääniä saanut valitaan pääluottamusmieheksi, varapääluottamusmiesvaaleissa eniten ääniä saanut valitaan varapääluottamusmieheksi, mikäli ei ole tullut valituksi varsinaiseksi.

 

Alueen ehdokasasetteluaika on 15.01.2020 klo 12.00 saakka.

Esitykset tulee tehdä 15.01.2020. klo 12.00 mennessä ja ne tulee osoittaa:

 

Vaalitoimikunta

Takalaanilantie 2

90600 Oulu

Lisätietoja vaaleista  vaalitoimikunnan jäseniltä:

Pj Juha Värttö 0407061884,Matti Pietarila 0503257621 ja Jari Konttinen 0469225557