Kysymyksiä ja vastauksia lakkoon liittyen postinjakelussa, käsittelyssä ja kuljetuksessa

23.10.2019

Hyvä PAUn jäsen Kysymyksiä ja vastauksia lakkoon liittyen postinjakelussa, käsittelyssä ja kuljetuksessa Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallitus on päättänyt työtaistelutoimista, joilla vastustetaan Postin työehtoshoppailua, palkkojen ja työehtojen romuttamista. Lakko alkaa kaikissa Postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen työtehtävissä maanantaina 11.11.2019 klo 6.00 ja päättyy sunnuntaina 24.11.2019 klo 24.00. Lakon piiriin eivät kuulu kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät työtehtävät. Tässä tiedotteessa vastaamme yleisimpiin kysymyksiin. Työnantaja on aloittanut erilaiset vastatoimet lakon murtamiseksi. Vastatoimet onnistuessaan heikentävät työntekijöiden asemaa. Kaikki työnantajan vastatoimet on ehdottomasti torjuttava ja niistä on heti ilmoitettava lakkotoimikunnalle ja liiton toimistoon! 1. Miksi lakko? Lakolla vauhditetaan työehtosopimusneuvotteluja. Lakko on vastine Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluissa työnantaja Palvelualojen työnantajaliitto Paltan ja Postin esitykselle korvata nykyisen työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä. Postin vaateena on siis, että nykyisestä työehtosopimuksesta pitäisi lähes jokainen sivu repiä ja korvata ne halvemman työehtosopimuksen määräyksillä. Käytännössä tämä tarkoittaisi mm. 30% - 50% ansionalennuksia ja lukuisia muita työehtoheikennyksiä. Pakettilajittelijoille ja sen liiketoiminnan (PeC) toimihenkilöille työnantaja haluaa halvemmat työehdot liikkeen luovutuksen kautta. Toimihenkilöiden osalta työehdot siirtyvät Medialiiton ja Teollisuusliiton Grafinetin työehtosopimukseen. PAU ilmoitti syyskuussa, että postialalla ei ole työehtosopimuksen päättyessä työrauhaa ennen kuin pakettilajittelijat ja toimihenkilöt siirretään takaisin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen. 2. Ketkä ja mitkä työt ovat lakossa? Lakon piirissä ovat kaikki työntekijät, jotka työskentelevät postinjakelun, käsittelyn ja kuljetuksen työtehtävissä. Käytännössä lakossa ovat: postinjakelussa ja käsittelyssä Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen P-palkkaliitteeseen kuuluvat (myös ryhmävastaavat) kuljetuksessa Posti Kuljetus Oy:n kuljettajat, jotka ovat PAUn jäseniä (heitä ei sido työrauha) Posti Palvelut Oy:ssä pakettilajittelijat/postityöntekijät, ryhmävastaavat ja huolitsijat (PeC), jotka ovat PAUn jäseniä (heitä ei sido työrauha toisin kuin työnantaja väittää). Myös vuokratyöntekijät ovat lakossa. PAUn liittohallitus on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa työt on asetettu lakkoon. Näitä lakon alaisia töitä ei kenenkään työntekijän tule tehdä. 3. Koskeeko lakko vuokratyöntekijöitä? Kyllä koskee. Työnantaja yrittää käyttää vuokratyövoimaa lakon murtamiseksi. Ulkopuolisen työvoiman käyttö lakon murtamiseksi on katsottu kansainvälisessä käytännössä ja sopimuksissa järjestäytymisvapauden loukkaukseksi. (ks. ILO:n järjestäytymisvapauskomitean kokoelma kohdat 918 ja 919) 4. Mistä saan luotettavaa tietoa lakosta? Työnantajan vastatoimiin kuuluu se, että työntekijöille jaetaan valheellista tai harhaanjohtavaa tietoa työtaistelusta. Valitettavasti niin nytkin. Jos lakosta ei pystytä asiallisesti työpaikalla keskustelemaan, riittää kun liiton jäsenistö toteaa työtaistelun olevan liiton päätös. Liiton jäsenet ovat velvollisia noudattamaan tehtyjä päätöksiä. On tavanomaista, että työnantaja väittää virheellisesti, että työntekijällä ei ole oikeutta olla lakossa, koska tällä tavalla työnantaja voi onnistua harhauttamaan työntekijöitä ja murtamaan lakkoja. Ainoa luotettava tiedon lähde työtaisteluolosuhteissa ovat PAU ja lakko-organisaatio. 5. Työnantaja väittää, että lakko on Posti Palvelut Oy:ssä laiton eikä siihen pidä osallistua. Tämä ei pidä paikkaansa! PAU on tehnyt järjestöpäätöksen, jossa työt on asetettu lakkoon. Näitä lakon alaisia töitä ei kenenkään työntekijän tule tehdä. Lakko on laillinen. Jos työnantaja muuta väittää, niin lakon laillisuuden päättää aikanaan tuomioistuin, ja tästä kantaa vastuun liitto eikä yksittäinen työntekijä. Työrauha ei koske Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita/postityöntekijöitä, ryhmävastaavia ja huolitsijoita (PeC), jotka ovat PAUn jäseniä. Työrauha koskee vain varhaisjakelua, jota PAU ei ole asettanut lakkoon. Työnantajan väitteet siitä, että työrauha sitoisi pakettilajittelijoita on virheellinen. 6. Kenelle lakkoavustus maksetaan? PAUn jäsenille, jotka ovat lakkoon asetetuissa työpaikoissa työssä ja osallistuvat lakkoon. Myös Paperiliiton, Rakennusliiton, Sähköalojen ammattiliiton, Suomen Elintarviketyöläisten liiton, JHLn, PAMn ja Teollisuusliiton jäsenille maksetaan saman suuruinen lakkoavustus. AKT on tehnyt myös päätöksen lakkoavustuksesta omille jäsenilleen. YTN:n jäsenen tulee kysyä omasta liitosta lakkoavustuksen suuruus. 7. Kuinka lakkoavustusta haetaan? Lakkoavustusta haetaan erillisellä lakkoavustushakemuksella, joka toimitetaan omaan ammattiosastoon, ei liiton toimistoon. Ammattiosastot vastaavat lakkoavustushakemusten vastaanottamisesta sekä tietojen toimittamisesta kootusti liiton toimistoon lakkoavustusten maksamista varten. Tästä tiedotamme vielä erikseen myöhemmin. 8. Kuinka paljon PAU maksaa lakkoavustusta jäsenilleen? Työtaisteluun osallistuneille jäsenille maksetaan lakkoavustusta 67 € / lakkopäivä. Avustus on verotonta 16 euroon asti. Yli 16 euron avustuksesta peritään tuloverolain 88 §:n ja verohallinnon päätöksen mukainen 30 prosentin ennakonpidätys. Ylimenevä osa on tässä tapauksessa siis 51 euroa. Nettona lakkoavustuksesta jää käteen 51,70 € päivältä. 9. Osallistun lakkoon, voinko saada varoituksen luvattomasta poissaolosta? Kun ammattiliitto tai sen osastot tekevät päätöksen työtaistelutoimenpiteestä, laillisesta tai laittomasta, kantavat ne myös siitä vastuun. Kun työntekijä toimii järjestön päätöksen mukaisesti, työnantaja ei saa irtisanoa tämän työsopimusta. Kyseessä olisi laiton irtisanominen. Mahdollisesti annettavalla varoituksella ei ole merkitystä tarkastellessa työsuhdetta. 10. Jos en osallistu lakkoon onko sillä minulle seuraamuksia? Ammattiosasto päättää yleisessä kokouksessaan seuraamukset, joka voi olla erottaminen osastosta/liitosta. 11. Työskentelen jakelussa, työnantaja on tarjonnut minulle joustovapaata / vuosilomaa, mitä teen? Työehtosopimuksen mukaan joustovapaan pitämisestä sovitaan työnantajan ja työntekijän kesken, kumpikaan osapuoli ei voi yksin päättää vapaan ajankohdasta. Vuosiloma on ilmoitettava kuukautta ennen loman ajankohtaa. 12. Voiko työnantaja muuttaa julkaistua työvuoroluetteloa? Työvuoroluetteloa ei saa muuttaa lakon vuoksi. 13. Tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa liikkuu kaikenlaista tietoa ja huhujakin. Miten suhtaudun niihin? Työnantaja yrittää vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen sosiaalisen median, lehtien, radion ja tv:n kautta. Usein vedotaan siihen, että työtaistelulla aiheutetaan asiakkaille haittaa ja vahinkoa tai levitetään tarkoituksellisesti väärää tietoa neuvottelutilanteesta. Myös sosiaalisessa mediassa käydään keskustelua työtaistelun oikeutuksesta. Näissä keskusteluissa kannattaa olla erityisen tarkkana. Siellä saatetaan levittää täysin virheellistä tietoa. Kannattaa siis katsoa, mistä tieto on peräisin. Ennen kuin kommentoit tekstejä, mieti tarkkaan, mitä kirjoitat tai jaat eteenpäin. Lisätietoja pääluottamieheltä!