Posti tavoittelee palkka- ja työehtojen romuttamista

14.10.2019

Posti tavoittelee palkka- ja työehtojen romuttamista Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut ovat tämän päivän osalta ohi. Jatkamme neuvotteluja torstaina 17.10. klo 10. PAUn hallitus kokoontuu keskiviikkona 16.10. käsittelemään neuvottelutilannetta ja tekemään työtaistelupäätökset neuvottelujen vauhdittamiseksi sekä pakettilajittelijoiden tilanteen takia. Työtaisteluista tiedotetaan ensi viikolla. Neuvottelutilanne on jumissa. Työnantajan pääneuvottelutavoite on, että ”korvataan nykyiset Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin jakelua koskevaa työehtosopimusta vastaavilla määräyksillä”. Työehtojen heikennys mitä Posti yrittää toteuttaa pakettilajittelijoille liikkeenluovutuksen kautta, yritetään toteuttaa muiden postilaisten osalta työehtosopimusneuvottelujen kautta. Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen jakelua koskeva työehtosopimus on määräystensä osalta selkeästi heikompi kuin PAUn viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimus. Henkilökohtaiset palkat eli ilmeisesti nykyiset kuukausi- ja tuntipalkat sekä sovitut palkanosat työnantaja olisi valmis säilyttämään sopimuskauden ajan (1-2 vuotta), jonka jälkeen myös nämä palkat laskisivat jakelua koskevan työehtosopimuksen mukaisiksi. Palkkoihin liittyvistä kirjauksista heikkenisi siis heti muun muassa haittatyökorvaukset (iltalisä, yötyölisä, lauantaityökorvaus), osa-aikaisten lisätyökorvaus, hälytysraha ja arkipyhäkorvaus. Vuosilomalakia pidemmät vuosilomat sekä joustovapaajärjestelmä (myös työajanlyhennys) poistuisi, samoin nykyisenlaajuiset työterveyshuoltopalvelut. Työaika pitenisi keskimäärin 8 tuntiin päivä ja työajanpidennystä ei kompensoitaisi pekkasjärjestelmällä. Heikennysten lisäksi työnantaja on julkisuudessa kertonut hakevansa neuvottelutavoitteillaan myös joustavuutta. Joustavuutta heidän mukaansa toisi esimerkiksi jakelua koskevan työehtosopimuksen työaikamääräykset, jotka työnantajan mukaan mahdollistavat jaksotyön käytön. Työnantaja haluaisi käyttöön siis työaikajärjestelmän, jossa ei tarvitsisi etukäteen ilmoittaa työajan päättymisajankohtaa. Muina joustavuuselementteinä on mainittu laajemmat työssäkäyntialueet ja laajemmat paikallisen sopimisen mahdollisuudet, jotka jakelun työehtosopimus heidän mukaansa mahdollistaisi. Työnantajan tavoitteiden hyväksyminen tarkoittaisi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja, jotka toki toisivat työnantajan toivomaa joustavuutta. Työnantajan tavoitteita on mahdoton hyväksyä ja ne ovat ajamassa alan työtaisteluihin. Terveisin, PAU

Liitteet