Postialan työehtosopimukset hyväksytty

20.8.2021

Posti-ja logistiikka-alan unioni PAU ja Palvelualojen työnantajat Palta ovat hyväksyneet viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen sekä Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen. Molemmissa työehtosopimuksissa neuvottelutulokseen päästiin jo 24.6.2021, mutta sopimusten hyväksyntä jäi odottamaan PAUn ja Paltan hallintojen kokoontumista elokuussa. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisten sopimuskausien päätyttyä.

Molemmissa työehtosopimuksissa palkkaratkaisun sovittiin olevan sidottu yleiseen linjaan. Molemmissa sopimuksissa sovittiin myös kiky-tuntien kompensoinnista ja poistumisesta; viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa kiky-tunnit poistuvat 1.1.2022 alkaen ja Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevassa työehtosopimuksessa 1.2.2022 alkaen.

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on 1.11.2021 – 31.10.2025, josta viimeinen vuosi on ns. optiovuosi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 8000 työntekijää.

Posti Palvelut Oy:n pakettilajittelijoita koskevan työehtosopimuksen uusi sopimuskausi on 1.2.2022 – 31.1.2026, josta viimeinen vuosi on ns. optiovuosi. Työehtosopimuksen piirissä on noin 700 työntekijää.

Lisätietoja: Puheenjohtaja Heidi Nieminen, PAU ry. puh. 050 340 3217, heidi.nieminen(at)pau.fi

Lähde www.pau.fi