Työpaikkainfo 8/2018

22.3.2018

Ota varoitus- tai irtisanomismenettelyssä yhteys luottamusmieheen!


Posti ilmoitti (20.3.) muuttavansa käytäntöä varoitus- ja irtisanomismenettelystä
tiedottamiseen. EU:n tietosuoja-asetukseen vedoten esimiehet eivät ilmoita enää
varoituksen antamisesta etukäteen luottamusmiehelle.


Joillakin esimiehillä on ollut tapana kertoa työpaikan luottamusmiehelle ennakkoon
varoituksen antamisesta jollekin työntekijälle. Tietosuojalainsäädäntöön vedoten Posti
luopuu tästä menettelystä, koska varoituksen peruste ja tieto sen saamisesta on
arkaluontoinen henkilötieto.

Koska Postin käytäntö muuttuu asianomistajavetoiseksi, luottamusmieheen kannattaa olla
välittömästi yhteydessä jo siinä vaiheessa, jos epäilee saavansa varoituksen tai saa
kutsun keskustelemaan asiasta esimiehen kanssa. Työntekijällä on siis edelleen oikeus
halutessaan kertoa varoituksen saamisesta ja sen syystä luottamusmiehelle.
Luottamusmies kannattaa kutsua myös tueksi varoituksenantotilaisuuteen.

Työsuhteen irtisanomisesta työnantajan tulee edelleen ilmoittaa työsopimuslain mukaisesti
työntekijälle. Lisäksi työehtosopimus edellyttää, että irtisanomisesta ilmoitetaan etukäteen
myös luottamusmiehelle. Työsuhteen purkamisesta ilmoitetaan luottamusmiehelle
mahdollisimman pian (VVL Tes 4§).

Myös työsuhteen irtisanomisen tai purun kuulemistilaisuuteen kannattaa luottamusmies
kutsua mukaan. Luottamusmiehen läsnäolo kuulemistilaisuudessa edellyttää irtisanottavan
pyyntöä. Työntekijän halutessa luottamusmiehellä on edelleen oikeus saada tietoa
työsuhteen päättämisen syystä.

Lisätietoja saat alueesi pääluottamusmieheltä.