Työpaikkainfo 7/2018

11.3.2018

Muista sopia vuosityöajan lyhennysten pitämisestä maaliskuun aikana!


Joustovapaa vuoden 2017 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana
pidettävä vuoden 2018 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3.2018 mennessä.
Vuoden 2017 työajanlyhennyksen joustovapaatunnit näkyvät palkkalaskelmissa
tuntipalkkaisilla 15.2.2018 ja kuukausipalkkalaisilla 28.2.2018.


Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Vuosityöajan lyhennyksen suuruus on 2,25 % vuonna 2017 tehdystä säännöllisen työajan (ei ylitöitä) tuntimäärästä. Osa-aikaisten osalta työaikaan lasketaan tehdyt lisätyöt. Vuosityöajan laskentaan ei lueta mukaan poissaoloja kuten vuosi- ja sairaslomia tai pidettyjä joustovapaita. Kilpailukykysopimuksen ns. kiky-pidennykset eivät kerrytä vuosityöajan lyhennystä.

Vuoden 2017 joustovapaatunnit näkyvät palkkalaskelmassa tuntipalkkaisilla 15.2.2018 ja
kuukausipalkkalaisilla 28.2.2018. Jos kertymän määrästä on epäselvyyttä, pääluottamusmies voi auttaa vuosityöajan lyhennyksen määrän laskemisessa.

Jos työntekijän vuosiloma on sopimuksen tai muun järjestelyn kautta pidempi kuin 36 päivää,
joustovapaasaldoon siirrettävää tuntimäärää pienennetään sillä tuntimäärällä, jolla vuosiloma
ylittää 36 päivää.

Vuosityöajan lyhennyksen antaminen joustovapaana


Joustovapaa vuoden 2017 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana
pidettävä vuoden 2018 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3.2018 mennessä. Jos
ajankohdasta ei sovita, niin työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Vapaa on tällöin, jos se on mahdollista, sijoitettava työntekijän vuosiloman yhteyteen. Jos vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan yksityiskohtainen ohjelma, vapaa voidaan antaa myös muulloin kuin kertymävuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Työsuhteen päättyessä vapaana antamatta oleva joustovapaa korvataan yksinkertaisella
tuntipalkalla.


Milloin vuosityöajan lyhennys alkaa kertymään


Lyhennyksen karttuminen alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijän työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kolmen edellisen vuoden aikana jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään kahden vuoden pituisen ajan.


Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevät (ei koske Posti Palvelut Oy:n työntekijöitä)


Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevän työntekijän vuoden 2017 säännöllisen työajan
tuntimäärästä siirretään joustovapaasaldoon 0,89 prosenttia, vähintään 55 – vuotiaan 1,69
prosenttia ja vähintään 60 – vuotiaan 2,13 prosenttia. Lyhennystä korotetaan sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä täyttää sanotun iän.


Lisätietoja vuosityöajan lyhennyksestä saat omalta pääluottamusmieheltäsi.

Terveisin,
Jussi Saariketo
Jussi Saariketo,
työehtoasiantuntija