Työpaikkainfo 6/2018

3.3.2018

Palkankorotukset maksettiin Postissa väärin

 

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen taulukkopalkat korottuivat 30,97
eurolla kuukaudessa ja 19 senttiä tunnissa. Korotus on kaikille sama ja se tulee palkkoihin
takautuvasti 1.11.2017 lukien. Palkankorotusten piti tulla maksuun palkanmaksupäivänä
28.2.2018 Postissa. Osalle tulikin, mutta Postin tekemän virheen vuoksi monella summa oli väärin. Myös C-liitteen henkilökohtaisen osan (H-osan) maksussa tapahtui työnantajalla myös virhe ja ne tulevat maksuun 15.3.2018.


Palkankorotukset ovat palkkaliitteittäin seuraavat:


 Palkkaliitteet C (toimihenkilötehtävät), N (asiakastoimipaikkatyö), Y (yritysmyynti), P
(viestinvälitys- ja kuljetustyö) ja M (varastotyö): kuukausitaulukkopalkkoja korotetaan 30,97
euroa. Henkilökohtainen palkanosa H-osa lasketaan uudesta taulukkopalkasta.
o Tuntipalkkoja korotetaan 19 senttiä.
 Palkkaliite D (sanomalehdenjakelu – ei Posti Palvelut Oy): 0,16 euroa/h
 Lisäksi euromääräisiä lisiä ja luottamusmiespalkkioita korotetaan 1,31 %:lla.


Korotukset maksettiin takautuvasti väärin helmikuun palkanmaksun yhteydessä


Postissa on annettu ilmeisesti palkanlaskentaan virheellinen ohje palkankorotuksista ja
maksettavista takamaksuista. Palkankorotuksia on nyt maksettu takautuvasti, mutta väärillä
summilla. Osalle on maksettu liikaa, osalle liian vähän ja osalle ei ollenkaan. PAUn työnantajalta saamien selvitysten mukaan virhe on ollut se, että kaikille on nyt laskettu palkankorotus takautuvasti 1,31 %:lla eikä edellä kuvatun oikean tavan mukaan eli euromääräisesti, kuten olisi pitänyt. Posti on nyt ilmoittanut korjaavansa virheen palkanmaksussaan 29.3.2018. PAU on vaatinut Postia korjaamaan palkanmaksun virheet viivytyksettä.


Uudet palkkataulukot löytyvät PAUn verkkosivuilta www.pau.fi. Lisätietoja palkkaratkaisusta ja
oikeasta laskutavasta muun muassa 1.3. ilmestyneessä Reitti –lehdessä.

Mikäli epäilet edelleen maaliskuun lopun jälkeen, että palkkaa olisi maksettu sinulle liian vähän, ota ensisijaisesti yhteyttä omaan esimieheesi tai kysy apua luottamusmieheltä /
pääluottamusmieheltäsi.