Liittohallituksen kokoustiedote 16.2.2018 kokouksesta

27.2.2018

(ylimääräinen kokous 26.1.2018 ja sähköpostikokous 7.2.2018)

Ajankohtaista


 Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen palkankorotukset tulevat
voimaan takautuvasti 1.11.2017 lukien. Taulukkopalkkoja korotetaan 30,97 euroa
kuukaudessa tai 19 senttiä tunnissa. Muita euromääräisiä lisiä korotetaan 1,31 %.
 PAUn talvipäivillä 17.2.2018 pidettiin kansanedustajien paneelikeskustelua, jossa
aiheen Postiin liittyvät ajankohtaiset asiat.
 Posti on saanut postilain edellyttämään kilpailuun alueille, joissa ei ole
sanomalehtien varhaisjakelua yhteensä 350 yritykseltä vastauksen.
 Posti Palvelut Oy on ilmoittanut, että se ei enää tilitä PAUn jäsenmaksuja
työntekijöiden palkasta. Asiasta tiedotetaan yrityksessä työskenteleviä jäseniä Reitti
– lehden kautta sekä erillisellä kirjeellä.
 Marjo Pihlajaniemi siirtyy SAK:n viestintäpäälliköksi 19.2.2018 alkaen.

Selvitykset ja päätökset


 Päätettiin osallistua SAK:n liittojen #äänityöttömälle mielenilmaukseen perjantaina
2.2.2018. (kokous 26.1.2018)
 Hyväksyttiin välityslautakunnan esitys palkankorotuksiksi Viestinvälitys- ja
logistiikka-alalle. Ratkaisu tehtiin äänin 2-1, PAUn Heidi Nieminen jätti eriävän
mielipiteen.
 Hyväksyttiin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusneuvottelutulos.
Palkankorotukset ovat ensimmäisenä vuonna 1,1 % yleiskorotus (1.4.2018) ja 0,5
% yrityskohtainen erä ja toisena vuonna 0,9 % (1.4.2019) yleiskorotus ja 0,7 %
yrityskohtainen erä.
 Ahvenanmaan postin tes-neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Sopimuskausi päättyi
31.12.2017.
 Päätettiin järjestää pääluottamusmiehille koulutusta erimielisyysneuvotteluihin
liittyvistä asioista.
 Päätettiin järjestää ns. ”kummikandidaateille” koulutusta. Ammattiosastoille
nimetään kummeja kehittämään osastojen toimintaa.
 Päätettiin järjestää jäsenhankintakampanja toukokuussa liiton jäseneksi
liittymiseksi. Asiaa valmistellaan järjestövaliokunnassa.
 Kuultiin Iikka Avelan selvitys työaika- ja vuosilomalain uudistusta käsiteltävien
SAK:n työryhmistä. Esitys työaikalain uudistuksesta on tulossa 7.6.2018
eduskunnankäsittelyyn.
 Vahvistettiin seuraavat pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvalinnat:

- Uudenmaan perusjakelun pääluottamusmieheksi on valittu Piia Willberg ja
varapääluottamusmieheksi Marjo Kauppila.
- Etelä-Hämeen 11-19 postinumeroalueelle postinjakelun ja postinkäsittelyn
pääluottamusmieheksi on valittu Jarmo Tuominen ja varapääluottamusmieheksi
Antti Koskimäki.
- Toimihenkilöiden sekä tuotannon esimiesten ja asiantunti-joiden alueelle 84-99
pääluottamusmieheksi on valittu Martti Määttä ja varapääluottamusmieheksi
Inkeri Kemppainen.
- Vaasa-Kokkolan 64-69 alueen pääluottamusmieheksi on valittu Jesper
Sundström ja varapääluottamusmieheksi Hasse Fogde.
- PKS myymälät, palkkaliitteet C, N, Y, Uusimaa, 11-44 (ei 22), 60-69,
Osoitepalvelut Turku, Tampere on valittu toimihenkilöiden
varapääluottamusmieheksi Marjo Juuti.
- Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen toimihenkilöiden,
tuotannon esimiesten ja asiantuntijoiden varapääluottamusmieheksi on valittu
Thomas Heiskanen.
- Voutila logistiikkakeskus/ulkomaan tuotanto, Vantaa pääluottamusmieheksi on
valittu Aleksi Andersson ja varapääluottamusmieheksi Jaakko Salovaara.
- Jakelu ja käsittelytehtävien Oulun ja Ylivieskan 84-86, 90-93 alueille on valittu
pääluottamusmieheksi Jari Niemelä ja varapääluottamusmieheksi Heikki
Kankaala.
- Perusjakelun ja käsittelyn 20-23 (ei 22), 25700, 25900 alueille ja Liedon
lajittelukeskukseen on valittu varapääluottamusmieheksi Henrik Husar.
- Kuljetusalueelle 20 – 99 on valittu pääluottamusmieheksi Tommi Matilainen ja
varapääluottamusmieheksi Timo Kuusikko.
 Päätettiin järjestää vuoden 2019 liiton talvipäivät 16. – 17.3.2019 Break Sokos Hotel
Flamingossa Vantaalla.
 Kuultiin Ida Nummisen matkaraportti Promoting European Social Dialogue in the
postal sector in an enlarged Europe 18.-19.1.2018 Vilna.
 Päätettiin nimetä Martti Määttä Suomen delegaation kuudenneksi edustajaksi,
aiemmin nimettyjen lisäksi, Suomi-Viro-Unkari tapaamiseen Suomessa 6.-
11.8.2018.

Ay-terveisin,
Jussi Saariketo
Jussi Saariketo
liittohallituksen sihteeri