Posti- ja logistiikka-alan unionin liittohallituksen kokous 12.1.2018

22.1.2018

Ajankohtaista


 Postin hallitus päätti, ettei vuoden 2018 tuloksesta laiteta henkilöstörahastoon
rahaa. Postissa pilotoidaan vuoden aikana uutta tilannekohtaista palkitsemista.
Pilotilla ei olla kuitenkaan ajamassa henkilöstörahastoa alas.
 Kansalaisaloite työttömien aktiivimallin vastustamiseksi on kerännyt lyhyessä
ajassa yli 100 000 allekirjoitusta. SAK:n hallitus päättää jatkotoimista
kokouksessaan 15.1.


Selvitykset ja päätökset


 Päätettiin nimetä Jaana Vanhasaari toimihenkilöiden ammattialavaliokuntaan Satu
Elorannan tilalle.
 Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä.
Sopimuskausi päättyy 31.1.2018.
 Ahvenanmaan postin tes-neuvottelut ovat edelleen käynnissä. Sopimuskausi päättyi
31.12.2017.
 Neuvottelut Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen palkankorotuksista
ovat kesken. Palkankorotus on sidottu neljän muun alan (teknologia, kemia, paperi,
mekaaninen metsäteollisuus) korotuksista laskettavaan matemaattiseen
keskiarvoon. Kiistat palkankorotuksen laskemisessa liittyvät siihen, miten
paikallisesti sovittavat erät ja vertailualojen palkankorotusten myöhennys tulee ottaa
huomioon.
 Vahvistettiin seuraavat pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvalinnat:
- Lappi 94-99 alueelle on valittu pääluottamusmieheksi Jyrki Sutinen ja
varapääluottamusmieheksi Mikko Kivelä.
- Kuopion, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savon 70-79 alueelle on valittu
pääluottamusmieheksi Timo Peippo ja varapääluottamusmieheksi Juha Heikkinen.
- Etelä-Pohjanmaan 60-63 alueelle on valittu pääluottamusmieheksi Niilo Malkamäki ja
varapääluottamusmieheksi Vesa-Valtteri Mäkelä.
- Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen toimihenkilöiden
pääluottamusmieheksi on valittu Liisa Lapinkangas, varapääluottamusmiesvaali on
vielä kesken.
- PKS myymälä, palkkaliitteet C, N, Y, Uusimaa, 11-44 (ei 22), 60-69, Osoitepalvelut
Turku, Tampere on valittu toimihenkilöiden pääluottamusmieheksi Erja Hakkola,
varapääluottamusmiesvaali on vielä kesken.

 Todettiin Uudenmaan Sanomalehdenjakajat ry ja Pääkaupunkiseudun
Sanomalehdenjakajat ry purkautuneeksi 1.1.2018 lukien.
 Työpaikkojen luottamusmiesten valinnat käynnistyvät pääluottamusmiesvaalien
jälkeen. Muutamilla alueilla plm-vaalit ovat vielä kesken.
 Todettiin, että Elin Sundback, 36, aloitti vuoden alusta Ahvenanmaalla SAK:laisten
liittojen (PAU, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Merimiesunioni, Teollisuusliitto ja
Elintarviketyöläisten liitto SEL) uutena yhteistoimitsijana. Sundbackin työnantajana
toimii PAM.
 PAUn talvipäivien ohjelma on julkaistu. Talvipäivät pidetään Porin Yyterissä 17.–
18.2. Ohjelma luettavissa liiton verkkosivuilla www.pau.fi.
 Kuultiin Ida Nummisen matkaraportti Postal Banking and Financial Services
Workshopista ja Postialan Eurooppalaisesta sosiaalidialogista Brysselistä 6.-
7.12.2017.