Liittohallituksen kokoustiedote 15.12.2017 kokouksesta

8.1.2018

Hallitustiedote 

 

Posti- ja logistiikka-alan unionin liittohallituksen kokous 13.12.2017


Ajankohtaista


 Mekaaninen metsäteollisuus on edelleen vailla neuvottelutulosta. Tästä johtuen
aiemmin Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn sopimiin palkankorotuksiin, joissa
yleiskorotusprosentti lasketaan neljän sopimusalan matemaattisena keskiarvona,
on edelleen auki em. sopimusala.

 Palvelualojen työnantajat Palta ry:n hallitus on nimittänyt Paltan uudeksi
toimitusjohtajaksi 1.3.2018 lukien Tuomas Aarton.

 Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät 8.1.2018.

Selvityksen ja päätökset


 Selvitettiin sanomalehdenjakelun tilannetta. Sanomalehdenjakelussa ei ole eikä ole
ollut käynnissä työtaistelutoimenpiteitä, vaan laadun heikkenemine johtuu muista
asioista.

 Informaatiologistiikka-alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät 8.1.2018

 Kuultiin Iikka Avelan selvitys nollatuntisopimusten sekä työaikalain ja vuosilomalain
uudistamisesta SAK:n taustaryhmistä. TEM ja ministeri Jari Lindström pitää
torstaina 14.12. tiedotustilaisuuden hallituksen esityksestä nollantuntisopimuksia
koskevista muutoksista työsopimuslakiin.

 Kuultiin selvitys liiton yhdistymishankkeen tilanteesta.

 Vahvistettiin seuraavat pääluottamusmies- ja varapääluottamusmiesvalinnat.
- Flexon varastopalvelut (M-liite + C-liite) on valittu pääluottamusmieheksi
Timo Saarinen ja varapääluottamusmieheksi Jouni Sadeharju.
- Kymenlaakson 45-49 alueelle on valittu pääluottamusmieheksi Tero Kelkka
ja varapääluottamusmieheksi Kari Heikkinen.
- Pohjois-Karjalan 80-83 alueelle on valittu pääluottamusmieheksi Jari
Kontkanen ja varapääluottamusmieheksi Rose-Marie Lehti.
- Kainuun 87-89 alueelle on valittu pääluottamusmieheksi Timo Huttunen,
varapääluottamusmiestä ei valittu (ei tullut ehdokkaita).
- Helsingin Postikeskuksen työntekijäasemassa (P palkkaliite) olevien
pääluottamusmieheksi on valittu Jari Pellikka ja varapääluottamusmieheksi
Pertti Touhonen.
- Salon, Rauman ja Forssan 24100-27990 ja 30100-32990 alueille on valittu
pääluottamusmieheksi Arto Niini ja varapääluottamusmieheksi Pia Nuikka.
- Lappeenranta, Mikkeli, Imatra ja Savonlinna 50-59 alueille on valittu
pääluottamusmieheksi Petri Tiussa ja varapääluottamusmieheksi Kaisa Rossi.
- Kuljetusalueet 00-19 pääluottamusmieheksi on valittu Tero Kiljunen ja
varapääluottamusmieheksi Arto Räsänen.

- 00-02 Pääkaupunkiseutu, pääkonttori, toimihenkilöiden pääluot-
tamusmieheksi on valittu Laura Meriläinen (varaplm Nora Sandell on valittu jo viime kesänä).

 Nimettiin Suomi-Unkari-Viro – tapaamiseen Suomen tapaamiseen Katja Johansson,
Maarit Kuikka, Timo Saarinen, Juha Jyrkinen, Juha Torvinen. Yksi miespaikka
täydennetään myöhemmin. Valtuutettiin Seppo Kinnunen valitsemaan kuudes
henkilö.

 Nimettiin UNIn viidenteen maailman kongressiin Liverpooliin 17.–20.6.2018
edustajaksi Heidi Nieminen ja Satu Ollikainen.

 Nimettiin liiton edustaja Postin tuotannon yt-neuvottelukuntaan Jari Pellikka.

Ay-terveisin,
Jussi Saariketo
Jussi Saariketo,
liittohallituksen kokouksen sihteeri