PAUn Työpaikkainfo 14: Jouluapulaisille

7.12.2017

Postin jouluapulaisille

 

Jouluapulaisia koskevat myös työelämän pelisäännöt. Tässä
tiedotteessa on kerrottu keskeisistä asioista, jotka kannattaa lukea.


Jouluapulaisiksi määräajaksi palkattujen kausityöntekijöiden työsuhteen ehtoja
koskevat normaalit työehdot, aivan kuten vakinaisia työntekijöitäkin.
Työlainsäädäntöä ja Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta on
noudatettava. Työehtosopimuksen (TES) saat nähtäväksi esimieheltä tai
luottamusmieheltä. TES löytyy myös PAUn verkkosivuilta osoitteesta
www.pau.fi/edunvalvonta/tyoehtosopimukset.

Ennen työn aloittamista kirjallinen työsopimus

Postissa noudatetaan jouluapulaisten työehtoihin PAUn neuvottelemaa
työehtosopimusta. Ennen työn aloittamista on Postin ja sinun välillä
allekirjoitettava kirjallinen työsopimus (myös sähköinen työsopimus
mahdollinen). Työsopimus laaditaan kahtena kappaleena, toinen sinulle ja
toinen työnantajalle. Työsopimuksesta on käytävä ilmi ainakin palkan määrä,
työaika, työtehtävät, työsuhteen kesto, määräaikaisuuden peruste sekä
sovellettava työehtosopimus.


Määräaikainen kausityö päättyy työsopimuksessa sovitun ajan kuluttua ilman
irtisanomisaikaa. Sinulla on oikeus saada pyynnöstä työsuhteen päättyessä
työtodistus. Työtodistus kannattaa aina pyytää, sillä se on tärkeä paperi uutta
työtä tai koulutuspaikkaa haettaessa. Sillä voi osoittaa, että on jo hankkinut
kokemusta työelämästä.

Palkka

Palkanmaksun yhteydessä on aina annettava palkkalaskelma. Sinun
kannattaa tarkistaa palkkalaskelmasta, että palkka mahdollisine lisineen on
laskettu oikein. Erillisiä korvauksia tai lisiä, kuten lisätyö, iltatyö, yötyö,
lauantai- tai sunnuntaityö, ylityö, ei saa sisällyttää peruspalkkaan, vaan ne
tulee aina maksaa sen päälle ja eritellä palkkalaskelmassa.


Sairastuessa tai tapaturman sattuessa työssä tai työmatkalla

Sairastuessasi ilmoita asiasta välittömästi esimiehellesi. Sinulla on, mikäli
työskentelet vähintään 20 tuntia viikossa, oikeus työpäivinä
työehtosopimuksen mukaiseen työnantajan korvaamaan
sairaanhoitopalveluun. Saat oikeuden käyttöön sekä tiedon paikasta
esimieheltä. Sinulla on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen sairausajan
palkkaan työvuoroilta, joita et voi sairauden vuoksi tehdä.
Työtapaturman sattuessa ilmoita siitä välittömästi esimiehellesi. Työnantajan
vakuutus korvaa mm. sairaanhoitokulut, lääkärin määräämät lääkkeet sekä
matkakulut sekä palkan.

Ongelmatilanteessa

Jos töissä on jostain syystä ongelmia, ne selvitetään ensisijaisesti työpaikalla
oman esimiehen kanssa. Työpaikalla on luottamusmies tai
työsuojeluvaltuutettu, voit pyytää apua häneltä. Jos asia ei työpaikalla selviä,
voi kääntyä PAUn toimiston puoleen.

Liity PAUn jäseneksi

Kun tulet työelämään, vaikka määräaikaisenakin, sinun kannattaa aina liittyä
ammattiliiton jäseneksi. Liiton edunvalvojat auttavat ja puolustavat sinua
ongelmatilanteissa. PAUn jäseneksi voit liittyä suoraan netissä osoitteessa:
www.pau.fi/jasenyys/liity-jaseneksi


Lisätietoja saat työpaikan luottamusmieheltä, hänen yhteystiedot löydät
työpaikan ilmoitustaululta.