Hallitustiedote

24.11.2017

Posti- ja logistiikka-alan unionin liittohallituksen kokous 22.11.3017

Ajankohtaista

 Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto 30.10.2017 saavutettu
neuvottelutulos peruskemian-, muovi- ja kemian tuoteteollisuuden sekä öljy-, 
maakaasu-ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden työehtosopimuksista kaatui 
TEAMin hallituksessa äänestyksen jälkeen äänin 10-6. 
 Edellisen lisäksi mekaaninen metsäteollisuus on myös vailla neuvottelutulosta. 
Tästä johtuen aiemmin Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn sopimiin 
palkankorotuksiin, joissa yleiskorotusprosentti lasketaan neljän sopimusalan 
matemaattisena keskiarvona, on edelleen auki kaksi neljästä sopimusalasta.
 Sanomalehdenjakajat siirtyivät 1.11.2017 lukien TEAMin työehtosopimukseen. 
Sanomalehdenjakajille ollaan tekemässä kysymys & vastaus – tiedotetta muutoksiin 
liittyen.
 Japanin Postiliiton JPGUn edustajia on tulossa 23. – 24.11.2017 PAUn vieraiksi 
Suomeen. Japanilaiset tapaavat vierailullaan mm. Postin ja SAK:n johtoa sekä 
vierailevat Helsingin postikeskuksessa ja Viestintävirastossa.
 Ahvenanmaalla on käynnistynyt työehtosopimusneuvottelut. Lisäksi Ahvenanmaalla 
käynnistyy yt-neuvottelut. Henkilöstön vähennysmäärä tarkentuu myöhemmin.
Selvityksen ja päätökset

 Päätettiin täydentää Toimihenkilöiden ammattialavaliokuntaan jäseneksi tuotannon 
esimiesryhmästä Raimo Lehtonen.
 Käsiteltiin PAU:n Kuopion, PAU:n Oulun alueen, PAU:n Pirkanmaan sekä PAU:n 
Pasilan osastojen kirje liittohallitukselle 13.11.2017: valtakunnallisten edunvalvojien 
valintaprosessin läpinäkyvyys/oikeellisuus. Päätettiin vastata ammattiosastojen 
kirjeeseen.
 Posti Palvelut Oy syyttää sanomalehdenjakelun laatuongelmista työntekijöiden 
hidastelua ja PAUta. Todettiin, että työrauha on voimassa ja mitään 
työtaistelutoimenpiteitä ei ole ollut käynnissä eikä PAU ole kehottanut 
minkäänlaisiin työtaistelutoimiin ryhtymään.
 Kuultiin Esko Hietaniemen selvitys Rahankäsittelyt –alan tilanteesta.
 Päätettiin irtisanoa Informaatiologistiikka-alan työehtosopimus, joka on voimassa
31.1.2018 asti.
 Kuultiin Iikka Avelan selvitys nollatuntisopimusten sekä työaikalain ja vuosilomalain 
uudistamisesta SAK:n taustaryhmistä.
 Kuultiin selvitys liiton yhdistymishankkeen tilanteesta.

 Vahvistettiin seuraavat pää- ja varapääluottamusmiesvalinnat:
- Keski-Suomen 40-44 alueen pääluottamusmieheksi on valittu Harri Manninen ja
varapääluottamusmieheksi Marko Hytönen. 
- Helsingin alueen pääluottamusmieheksi on valittu Riitta Pesonen ja 
varapääluottamusmieheksi Petra Peltomäki.
- Espoo-Vantaa-Kauniainen alueiden pääluottamusmieheksi on valittu Asmo 
Juvanoja ja varapääluottamusmieheksi Teemu Neuvonen.
 Kuultiin Seppo Kinnusen selvitys pyöreän pöydän keskustelusta työvoiman 
maahanmuutosta 27.10.2017 valtioneuvoston juhlahuoneistossa Smolnassa.
 Nimettiin Posti-konsernin työhyvinvointisäätiön hallitukseen seuraavaksi kaudeksi
Satu Ollikainen ja Heidi Nieminen.
 Nimettiin Informaatiologistiikka-alan työehtosopimuksen TES-neuvottelijoiksi,Hannu 
Lahdenperä, Ossi Lillomäki, Lena Lahti ja Heidi Nieminen.
Ay-terveisin, 
Jussi Saariketo
Jussi Saariketo, 
liittohallituksen kokouksen sihteeri