Liittohallituksen kokoustiedote 31.10.2017 kokouksesta

3.11.2017

Posti- ja logistiikka-alan unionin liittohallituksen kokous 31.10.2017


Ajankohtaista


 Teollisuusliitto saavutti neuvottelutuloksen Teknologiateollisuuden kanssa
30.10.2017. Ratkaisussa sovitaan palkoista kahdelle sopimusvuodelle. Kolmas
vuosi on ns. optiovuosi, jonka palkoista neuvotellaan keväällä 2019. Optiovuosi on
irtisanottavissa, jos palkkaratkaisusta ei päästä yhteisymmärrykseen. Sopimuskausi
on 1.11.2017–31.10.2020. Palkankorotukset ovat vuosina 2017 ja 2018 yhteensä
3,2 %.
 Myös Kemianteollisuus ja TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ovat 30.10.2017
saavuttaneet neuvottelutulokset peruskemian-, muovi- ja kemian tuoteteollisuuden
sekä öljy-, maakaasu-ja petrokemian teollisuuden työntekijöiden
työehtosopimuksista. Neuvottelutulos on tehty ajanjaksolle 1.12.2017 - 31.10.2020
ja se sisältää sekä tekstimuutoksia että palkkaratkaisun kahdelle vuodelle. Palkkoja
korotetaan kahden ensimmäisen sopimusvuoden aikana yhteensä 3,2 % liittojen
sopimalla tavalla.
 Edellä mainitut Teknologiateollisuuden ja Kemian perusteollisuuden
palkankorotukset vaikuttavat aiemmin Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn
sopimiin palkankorotuksiin, joissa yleiskorotusprosentti lasketaan neljän
sopimusalan matemaattisena keskiarvona. Aloista yhä mekaaninen metsäteollisuus
ja paperiteollisuus ovat vailla neuvottelutulosta uudesta työehtosopimuksesta.

Selvityksen ja päätökset


 Päätetiin perustaa työryhmä tutkimaan eri ammattiryhmien olemassa olevat
osaamisvaateet. Niiden ryhmien suhteen, joilla osaamisvaateita ei ole, lähdetään
asiaa viemään eteenpäin joko Postin tai viranomaisten (opetushallitus) avulla.
Nimettiin em. ryhmän jäseniksi Juha Jaatinen, Seppo Kinnunen ja Piia Willberg.
 Valittiin valtakunnalliset pääluottamusmiehet ja työsuojelun erityisvaltuutetut.
Valittujen kausi alkaa 1.1.2018, poikkeuksena käsittelyn ja kuljetuksen
pääluottamusmiehen kausi, joka alkaa 1.4.2018. Valittujen toimikausi kestää
liittokokouskauden. Valituiksi tulivat seuraavat henkilöt:


Valtakunnalliset pääluottamusmiehet

Strateginen Pertti Miettinen
Varasto Pertti Miettinen (vara Timo Saarinen)
Toimihenkilöt Mirja Sandberg (vara Erja Hakkola)
Jakelu Satu Ollikainen (vara Tero Kelkka)
Jakelun kehittäminen Juha Torvinen (vara Jarmo Tuominen)
Käsittely ja kuljetus Jukka Kalliokoski (vara Leo Harra)

 

Työsuojelun erityisvaltuutetut


Toimihenkilöt Tarja Strandén (vara: Markku Jalava)
Käsittely ja kuljetus Juhani Saarikko (vara: Lena Müller-Salonen)
Jakelu Juha Jyrkinen (vara: Marko Koivumäki)


 Ammattiosastoille on lähetetty kirje, jossa kehotetaan käynnistämään alueellisen
pääluottamusmiesvalinnat. Asiaan liittyvissä kysymyksissä ja tulkinnoissa lisätietoja
antaa järjestöpäällikkö Seppo Kinnunen.
 Posti Palvelut Oy tulee perimään PAUn jäseninä olevien varhaisjakajien
jäsenmaksun niin kuin tähänkin asti ainakin 28.2.2018 saakka. Jatkosta, eli
helmikuun jälkeisestä ajasta, työnantaja ei ole tehnyt päätöstä eli tiedotamme
viimeistään helmikuussa siitä, jatkuuko jäsenmaksun periminen työnantajan
toimesta myös sen jälkeen.
 Rahankäsittelypalvelut alan neuvottelut ovat yhä kesken.
 Kuultiin Iikka Avelan selvitys työaikalain ja vuosilomalain uudistamisesta
SAK:laisesta taustaryhmästä.
 Päätettiin käynnistää hakuprosessi liiton vuoden 2019 talvipäivien järjestäjäksi.
 Hyväksyttiin PAUn liittovaltuuston jäsenten ja varajäsenten Sari Salosen, Antti
Hännisen, Ahti Rikkilän ja Sami Kymäläisen eroilmoitus. Henkilöt siirtyvät pois
PAUn järjestämisalalta.
 Vuonna 2018 on tulossa voimaan uudet tietosuoja-asetukset. PAU on käynnistänyt
selvityksen asetusten voimaan saattamiseksi liiton osalta.
 Kuultiin puheenjohtajan ja muiden kokoukseen osallistujien matkaselvitys UNI
Euroopan postisektorin konferenssista 3. - 5.10.2017 Riika, Latvia.
 Kuultiin Seppo Kinnusen selvitys ESTAL yhteistyötapaamisesta 19.10.2017
Tallinna, Viro.
 Päätettiin nimetä jäsenet Viestinvälitys- ja logistiikka-alan
työehtosopimusneuvotteluissa perustettuihin tes-työryhmiin.
- Kuljetusta koskeva työryhmä: Jukka Kalliokoski, Tero Kiljunen, Tommi
Matilainen ja Lena Müller-Salonen.
- Palkkaliitteessä P mahdollisesti olevien toimihenkilötehtävien tarkastelu: Esko
Hietaniemi, Satu Ollikainen ja Mirja Sandberg.
- Työpaikkaterveydenhuollon kehittämisen työryhmä: Juha Jyrkinen, Anneli
Liikala, Ida Nummelin ja Tarja Strandén.
- Henkilöstöpoliittinen työryhmä: Pertti Miettinen, Heidi Nieminen, Mirja Sandberg
ja Juha Torvinen.
- Työehtosopimuksen uudistamistyöryhmä: Iikka Avela, Ida Nummelin, Satu
Ollikainen ja Jussi Saariketo.


 Valittiin edustajat seuraaviin tehtäviin Mika Roosin tilalle.
- Työturvallisuuskeskuksen Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työalatoimikunta ja
kuljetus- ja logistiikkaryhmä Ida Nummelin.
- Ilmarisen eläkeasioiden työryhmä Ida Nummelin.
- Postin sairaanhoidon ohjeiden mukainen ryhmä, koskien hoitorahaa Ida
Nummelin.
- SAK:n työsuojeluvastaavat, SAK:n sosiaalivastaavat ja SAK:n kehittäjät ja
tutkijat Ida Nummelin.
 Nimettiin liiton edustajaksi Juha Jaatinen ja varaedustajaksi Katja Johansson
Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n syyskoukseen 20.12.2017. Lisäksi
päätettiin esittää Katja Johansson hallituksen varajäseneksi.

Ay-terveisin,
Jussi Saariketo,
liittohallituksen kokouksen sihteeri