TYÖPAIKKAINFO 13/ 2017

16.10.2017

Tauot perusjakelussa


Viime aikoina perusjakelun työpaikkojen taukojen lukumäärät ja niiden pituudet ovat aiheuttaneet kysymyksiä. Tässä tiedotteessa on tarkempaa tietoa tauoista.


Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa kahvitaukoa koskevaan
määräykseen ei ole kirjattu minuuttimääriä, mutta tämän kohdan osalta on olemassa
pitkäaikainen käytäntö siitä, miten sopimuskohtaa on tulkittu. Työaikaan lasketun
ruokatauon (palkallinen ruokatauko alle puoli tuntia, kun työaika on pitempi kuin kuusi
tuntia) ja kahvitaukojen yhteenlaskettu aika on noin tunti 8 tunnin työvuoroa kohden. Tauot
voi pitää työnteon kannalta sopivimpana aikana.


Kokonaistaukoajassa on hieman eroavaisuuksia eri työtehtävien ja työpaikkojen välillä.
Vakiintunut käytäntö ja työehtosopimustekstille käytännön kautta annettu tulkinta on
sopimuksenveroinen ja sitä ei voi työnantaja yksipuolisesti toiseksi muuttaa. Mahdolliset muutokset tapahtuvat työehtosopimusosapuolten yhteisestä sopimuksesta. Myös osa-
aikaiselle työntekijälle kuuluu tauot (alle kuuden tunnin työvuoroissa kahvitauot). Taukojen pituudet muuttuvat suhteessa työpäivän pituuteen verrattuna.

Esimerkiksi Postin jakelupäiväuudistuksen myötä on tiistaille suunniteltu lyhempiä
työpäiviä. Työnantaja onkin antanut työpaikoille työohjeen vain yhdestä kahvitauosta.
Työehtosopimuksella ei ole kuitenkaan sovittu kahvitaukojen lukumääristä. Tällaisia
taukojen lukumääriä koskevia rajoituksia ei ole myöskään sovittu erikseen
työehtosopimusosapuolten kesken.

Taukopaikat sovittava jakelureitille


Jokaiselle jakelureitille on sovittava taukopaikat. Ensisijainen taukopaikka taajamissa on
oma jakelutoimipaikka, jonne voidaan poiketa myös kesken jakelureitiltä. Mikäli ei ole
mahdollista pitää taukoa toimipaikassa, on reitin varrelle sovittava kirjallisesti taukopaikka,
joka voi olla esim. huoltoasema tai muu vastaava paikka. Myös haja-asutusalueella on
sovittava taukopaikat kirjallisesti.

Jokaisen työntekijän on itse huolehdittava siitä, että tauot tulee pidettyä. Työaika ei voi
alkaa tai päättyä tauolla. Työssäjaksaminen ja esim. liikenneturvallisuus paranevat oikealla
työn tauotuksella.

Lisätietoja taukoihin liittyvissä asioissa saat omalta pääluottamusmieheltäsi!