TYÖPAIKKAINFO 12/ 2017

16.10.2017

Posti Oy:n ja Posti Palvelut Oy:n yhteistekemisen muutoshankkeen yt:t ovat päättyneet

Posti Oy:n ja Posti Palvelut Oy:n yhteistekemisen muutoshankkeen yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 12.10. Neuvottelujen taustana on työehtosopimuksen vaihtuminen 1.11. lukien, joka johtuu Postin päätöksestä siirtää sanomalehdenjakelu liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn. Yt-neuvottelujen kohderyhmässä olivat yhteistekijäsopimuksella olevat 621 henkilöä, joista Posti Oy:ssä 51 ja Posti Palvelut Oy:ssä 570 henkilöä.

Kohderyhmän piiriin kuuluivat toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa olevat henkilöt. Kohderyhmään kuuluivat myös ne määräaikaiset, joiden työsuhteen on lain nojalla katsottava vakinaistuneen tai sellaiset henkilöt, joilla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus yhteistekijänä, mutta jotka neuvottelujen alkaessa hoitivat määräaikaisesti toista tehtävää.

Kohderyhmän henkilöstölle muutoshanke tarkoittaa nykyisen kaltaisen lisätyöntarjoamismahdollisuuden lakkaamista. Työnantaja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan noin sadalle työntekijälle toistaiseksi voimassa olevaa työsopimusta samankaltaiseen työhön, jota hän on aiemmin yhteistekijänä tehnyt. Lisäksi työnantajalla on tarve määräaikaisiin työsopimuksiin molemmissa yrityksissä.
Neuvottelujen kuluessa kävi ilmi, että aiemmin yhteistekijäsopimukseen perustuneita vakiintuneita tunteja oli varsin vähän.
- Samalla kävi ilmi, että merkittävä määrä yhteistekijöiden työsopimuksista oli sellaisia, joissa
tarkkaa tuntimäärää ei ollut määritelty, mutta työtä oli tehty vuosia vakiintuneesti. Asiaa ja sen mahdollisia seurauksia selvitetään edunvalvojien toimesta, toteavat henkilöstön edustajat.

Varhaisjakelun työsuhteiden muutokset tulevat voimaan PAUn työehtosopimuksen vaihtuessa
TEAMin työehtosopimukseen 1.11.2017.


Työnantaja tiedottaa yhteistekemisen päättymisestä

Työnantaja on lähettänyt koko yt-neuvottelujen kohderyhmälle kirjeen tulevista muutoksista. Neuvotteluissa keskusteltiin myös ylitöiden seurannasta jatkossa, pääkaupunkiseudun resurssitarpeesta perusjakelussa ja työn tarjoamisen toimintamallista sekä lisätyön tarjoamisvelvoitteesta. Työnantaja totesi, että lisätyön tarjoamisvelvoitetta katsotaan yhtiökohtaisesti, sen mukaan missä henkilöillä on työsopimuksia. Työnantaja aloittaa henkilökohtaiset keskustelut työntekijöiden kanssa

16.10. alkaen.
Henkilöstä neuvotteluissa edustivat: Pertti Miettinen, valtakunnallinen pääluottamusmies Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies, Kirsi Ojanperä, pääluottamusmies Tapani Varis, pääluottamusmies