TYÖPAIKKAINFO 9/ 2017

2.10.2017

 

Työntekijöille maksetaan takautuvasti syksyllä 2015 pidätettyjä palkkoja
PAU neuvotteli pitkään kahden vuoden takaisista palkanpidätyksistä. Nyt työnantaja
maksaa takautuvasti sadoille työntekijöille pidätettyjä palkkoja.

Syksyllä 2015 PAU kävi vaikeat TES-neuvottelut viestinvälitys- ja logistiikka-alan
työehtosopimuksesta. Työehtosopimuskauden päätyttyä useilla työpaikoilla ajauduttiin
tilanteisiin, joissa työnantaja käski eri syistä työntekijöitä poistumaan työpaikalta ja
työntekijöiltä pidätettiin palkkoja.

Karkeasti jaoteltuna työpaikalta poistattamiset voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
- Työnantaja käski työntekijöitä kotiin, vedoten siihen, että työtä ei olisi ollut,
- Postikeskusten työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet
käsittelemästä lakon alaista tavaraa ja
- Työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet perehdyttämästä
vuokratyöntekijöitä.


Nämä tilanteet koskivat useita satoja Postin työntekijöitä. PAU piti palkanpidätyksiä
perusteettomina ja edunvalvojien kanssa jouduttiinkin massiivisesti selvittämään keiltä
työntekijöiltä palkkaa on pidätetty ja miten työpaikalta poistattamiset ovat tapahtuneet eri
puolilla Suomea eri toimipaikoissa. Edunvalvojat pystyivätkin satojen työntekijöiden osalta
selvittämään keitä eri toimipaikoissa oli poistatettu ja mikä oli ollut työpaikalta poistamisen
syy.

Neuvottelut tuottivat tulosta

Tämän jälkeen palkan pidätyksistä on käyty pitkät ja vaikeat neuvottelut työnantajan
kanssa. Samaan aikaan myös tuomioistuimissa on selvitelty onko työnantajalla ollut
oikeutta pidättää palkkaa vai ei. Lopulta Postin kanssa päästiin kuitenkin sopimukseen
osasta edellä mainituista tapauksista. Sopimus koski tapauksia, joissa:
- Työnantaja käski työntekijöitä kotiin, vedoten siihen, että työtä ei olisi ollut ja
- Postikeskusten työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet
käsittelemästä lakon alaista tavaraa.

Sopimus koskee satoja työntekijöitä, jotka oli käsketty kotiin näillä perusteilla
pääkaupunkiseudulla, Nokialla ja postikeskuksissa Tampereella, Oulussa, Kuopiossa ja
Jyväskylässä. Työntekijöille maksetaan takautuvasti pidätetty palkka. Muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta pidätetyt palkat maksetaan syyskuun loppuun mennessä.


Yksittäisen työntekijän osalta tämä tarkoittaa, että syyskuun palkan yhteydessä tilille voi
tulla muutaman tunnin tai muutaman päivän palkka ”ylimääräistä” (palkan pidätyksen
suuruudesta riippuen). Periaatteellisesti sovinto on tärkeä PAUlle ja osoittaa, että myös
vaikeita erimielisyyksiä onnistutaan sopimaan, vaikka kohteena olisivat jopa satojen
työntekijöiden palkanpidätykset.

Kaikista syksyn 2015 palkanpidätystapauksista ei kuitenkaan ole ainakaan tätä
kirjoitettaessa päästy yhteisymmärrykseen. Avoimena ovat edelleen tapaukset, joissa
työntekijöitä käskettiin kotiin, kun he olivat kieltäytyneet perehdyttämästä
vuokratyöntekijöitä. Näistä tapauksista tiedotetaan, kun niihin on saatu lopullinen ratkaisu.

Iikka Avela
lakimies