TYÖPAIKKAINFO 8/2017

27.8.2017

 


PAU on käynyt kesäkuusta alkaen Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla
työehtosopimusneuvotteluja työnantajaliiton eli Palvelutyönantajat PALTAn kanssa.

Tes-neuvotteluiden yhteydessä on neuvoteltu samalla myös sanomalehden
varhaisjakajien työehdoista Postin kanssa. Posti ilmoitti 27.6.2017 siirtävänsä
sanomalehtien varhaisjakelupalvelut Posti Oy:stä Posti Palvelut Oy:hyn 1.7.2017 alkaen.
Työntekijät siirtyivät luovutuksen yhteydessä uuden työnantajan palvelukseen vanhoina
työntekijöinä. Työehtosopimuksen vaihtuminen halvempaan sopimukseen tarkoittaa
henkilöstölle työehtojen heikkenemistä tulevaisuudessa.
- Tilanne on hyvin kriittinen, joten olemme halunneet käydä neuvotteluja ilman julkisuutta
säilyttääksemme työrauhan neuvottelupöydässä, sanoo PAUn puheenjohtaja Heidi
Nieminen.


Sanomalehden varhaisjakelun tilanteeseen haetaan ratkaisua
Posti Palvelut Oy:hyn siirtyvän varhaisjakelun henkilöstön osalta noudatetaan
Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta sen päättymiseen 31.10.2017 saakka.
VVL-tes:n voimassaolokauden päättymisen jälkeen siirrytään noudattamaan
luovutuksensaajaa sitovaa työehtosopimusta eli jakajien osalta jakelualan
työehtosopimusta ja toimihenkilöiden osalta Graafisen alan työehtosopimusta 1.11.2017
alkaen.


PAUn tavoitteena Postin kanssa käydyissä neuvotteluissa on ollut saada kompensaatiota
työehtosopimuksen muuttumisen vuoksi heikkeneviin palkkoihin ja muihin työehtoihin.
Neuvotteluissa on edetty, mutta tyydyttävään lopputulokseen on vielä matkaa.


Neuvottelut vielä kesken

Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen voimassaolo päättyy 31.10.2017.
Neuvotteluissa esillä on ollut palkankorotusten lisäksi mm. kilpailukykysopimuksen
työajanpidennykset, joustovapaajärjestelmään liittyviä asioita ja
luottamusmiesorganisaatio. Rakenteellisia tekstimuutoksia on ollut esillä neuvotteluissa
vähän. Neuvotteluissa on käyty keskustelua myös mahdollisuudesta tehdä työsopimus
työntekijän ja työnantajan välillä sähköisesti. Osapuolet neuvottelivat viimeksi myöhään
torstaina illalla 24.8.2017. Molemmat ovat jättäneet ns. kokonaispaketin toisilleen
arvioitavaksi, mutta hyväksyttyä neuvottelutulosta ei ole kuitenkaan vielä syntynyt.
Seuraavaa neuvotteluaikaa ei ole toistaiseksi sovittu. PAU tiedottaa neuvotteluista
tarvittaessa lisää myös verkkosivuilla www.pau.fi