Työsuojelun peruskurssi

3.7.2017

Työsuojeluasiamiehet, Työsuojeluvaltuutetut ja – varavaltuutetut

Työsuojelun peruskurssi

PAUn järjestämä kurssi pidetään 18.- 22. syyskuuta 2017 Mikkelissä Hotelli ja koulutuskeskus Heimarissa.

www.heimari.com

Kurssi alkaa maanantaina noin kello 11.00 alkavalla lounaalla ja päättyy perjantaina n. kello 13.30 alkavaan lounaaseen.

Kurssiajalta työnantaja maksaa palkan ja PAU vastaa matkoista, majoituksesta, ruokailusta ja itse kurssipaketista.

Kurssilla käsitellään mm:

 Työsuojelutoimijoiden tehtäviä ja oikeuksia

 Ergonomiaa

 Vaarojen kartoitusta ja riskienarviointia

 Työtapaturmien ehkäisyä ja tutkimista

 Työssä jaksamista

 Työsuojelulainsäädäntöä

 Työterveyshuoltoa ja työnantajan järjestämää sairaanhoitoa

 Kuntoutusta

 Annetaan työkaluja fyysisten, henkisten kuin sosiaalistenkin asioiden hoitamiseen.

Ilmoittautuminen tulee tehdä liiton kotisivujen kautta 31.8. mennessä. Muista sopia osallistumisestasi esimiehesi kanssa ennen ilmoittautumista.

Lisätietoja saat koulutussuunnittelija Juha Jaatiselta puh 050 302 8466 tai työympäristöasiantuntija Mika Roosilta puh 0400 706 498

PS. Heimarissa on samaan aikaan Edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi, joten kysythän työpaikkasi ja osastosi luottamusmiehiä ja varaluottamusmiehiä kurssille Heimariin, mikäli he eivät vielä ole ko. kurssia käyneet.