Työsuojelun peruskurssi

3.7.2017

Työsuojeluasiamiehet, Työsuojeluvaltuutetut, ja – varavaltuutetut

Työsuojelun peruskurssi 18.- 22. syyskuuta 2017

 

PAUn järjestämä kurssi pidetään Ristiinassa Mikkelissä Hotelli Heimarissa. ( www.heimari.com)

Kurssi alkaa maanantaina kello 11.00 ja päättyy perjantaina noin kello 13.00 alkavaan lounaaseen.

Kurssiajalta työnantaja maksaa palkan ja PAU vastaa matkoista, majoituksesta, ruokailusta ja itse kurssipaketista.

Kurssilla käsitellään mm:

 Työsuojeluasiamiehen tehtäviä

 Työsuojeluorganisaatiossa

toimivien tehtäviä

 Turvallisuuskävelyä

 Riskienarviointia

 Työtapaturmien torjuntaa

 Työssä jaksamista

 Työsuojelulainsäädäntöä

 Työterveyshuoltoa ja sairaanhoitoa

 Kuntoutusta

 Ergonomiaa