LIITTOHALLITUS-TIEDOTE 19.6.2017

21.6.2017

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallituksen kokous 19.6.2017

Ajankohtaista

– Liittohallituksen kokous oli alkaneen liittokokouskauden ensimmäinen uudella hallituksen kokoonpanolla.

– Postilaki on tiistaina 20.6. eduskunnassa toisessa ja viimeisessä käsittelyssä. Äänestys postilain hyväksymisestä tai hylkäämisestä on keskiviikkona 21.6.2017.

– Yhteistoiminta on työnantajan kanssa hankalaa useilla alueilla. Alueellisten pääluottamusmiesten tulee informoida huonosta yhteistoiminnasta tarvittaessa Postin johtoa.

– Liittovaltuuston tes-seminaari pidetään tiistaina 20.6.2017. Seminaarissa tehdään tavoiteasetanta tulevalle Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvottelukierrokselle.

Selvitykset ja päätökset

– Valittiin liiton 1. varapuheenjohtajaksi Satu Ollikainen ja 2. varapuheenjohtajaksi Erja Hakkola.

– Valittiin liittosihteeriksi Esko Hietaniemi.

– Valittiin liiton taloudenhoitajaksi Lena Lahti.

– Valittiin liiton tositetarkastajiksi Juha Jyrkinen ja Jari Pellikka.

– Kuultiin Päivi Holpaisen selvitys Informaatiologistiikka-alan ammattivaliokunnan kokouksesta 6.6.2017.

– Edunvalvontaorganisaationeuvottelut pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen osalta ovat yhä kesken Postin ja PAUn välillä. Niille alueille, joissa ei ole varapääluottamusmiestä, käynnistetään vaalit varapääluottamusmiesten valitsemiseksi.

– Postin tukifunktioiden yhteistoimintaneuvottelut päättyivät 6.6.2017. Irtisanomisia ei ollut. Uudessa palvelukeskuksessa on 215 henkilöä ja Tallinnassa talouskeskuksessa on 17 henkilöä OpusCapitassa. Asiakaspalvelun puhelinpalvelun organisaatio uudistetaan myös.

– Hyväksyttiin Posti Group pääluottamusmiesvaalin valinnat perusjakelu postinumerot 20–23, 25700 ja 25900 ei Ahvenanmaa 22 ja Liedon lajittelukeskus. Äänestyksen jälkeen pääluottamusmieheksi valittiin Tommi Tienpää ja varapääluottamusmieheksi Kimmo Lehtinen 1.7.2017 lukien.

– Päätettiin pyytää ammattiosastoilta ehdokkaita liiton nuorisovaliokunnan jäseniksi osastokirjeellä 5.9.2017 mennessä. Liiton muiden valiokuntien jäsenet liittohallitus valitsee seuraavassa kokouksessa.

– Nimettiin Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusneuvotteluihin liiton neuvottelijaksi aiemmin nimettyjen neuvottelijoiden lisäksi Satu Ollikainen.

– Kuultiin Marjo Pihlajaniemen matkaraportti PAUn aktiivien opintomatkalta 27. – 31.5.2017 Brysselistä.

– Kuultiin Esko Hietaniemen matkaraportti Nordisk Post Unionin NPU:n hallituksen kokouksesta 13. – 15.6.2017 Färsaarilta.

– Nimettiin Kansansivistysrahaston KSR:n PAUn rahaston hoitokunnan puheenjohtajaksi Juha Jaatinen.

– Nimettiin Kansansivistysrahaston KSR:n PAUn rahaston hoitokunnan jäseniksi Juha Pöyry ja Lena Lahti.

– Kuultiin Jussi Saarikedon selvitys työaikalain uudistamiseen keskittyvästä SAK:n taustaryhmästä.

– Nimettiin Postin tuotannon strategiseen yhteistyöjohtoryhmään Jarmo Niemen tilalle Jukka Kalliokoski

– Nimettiin UNI Euroopan postisektorin konferenssiin 3. – 5.10.2017 Riikaan, Latviaan PAUn edustajiksi Heidi Nieminen, Päivi Holpainen, Laura Meriläinen, Pertti Miettinen, Jussi Saariketo ja

Jyrki Sutinen.

Ay-terveisin,

Jussi Saariketo, liittohallituksen kokouksen sihteeri