IAU taistelee työehtojen puolesta

8.3.2017

IAU taistelee työehtojen puolesta

 

Ilmailualan Unioni IAU:lla on ollut maaliskuussa työriita Finavian tytäryhtiö Airpron kanssa. Lentoyhtiölle maapalveluja ja lentokenttien turvatarkastuksia tuottava Airpron merkittävin kilpailuetu muihin lentoliikenteen toimijoihin nähden ovat muita heikommat työehdot.

 

Airprossa on Palvelualojen työnantajaliitto PALTA:n, JHL:n ja Pardian sopima yrityskohtainen työehtosopimus 1.2.2017–31.1.2018. IAU jäi sille jälkikäteen tarjotusta sopimuksesta ulos, koska maapalvelujen ja turvatarkastuksen osalta työehdot ovat yleissitovia työehtosopimuksia huomattavasti heikommat. Maapalvelujen yleissitovan sopimuksen on solminut IAU.

 

Finavia on katsonut kuitenkin oikeudekseen soveltaa IAU:n jäseniin JHL:n ja Pardian kanssa sopimaa työehtosopimusta, vaikka IAU:lla on jäseniä Airprossa kolminkertainen määrä JHL:n ja Pardian yhteenlaskettuun jäsenmäärään nähden.

 

IAU ei vaadi Airpron työntekijöille kuitenkaan muita parempia etuisuuksia. Tavoitteena on saada samat työehdot samoista töistä kuin lentoliikenteen muilla toimijoilla