TYÖPAIKKAINFO 3/2017

3.3.2017

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 3.3.2017 

Vuosityöajan lyhennyksen pitämisestä sopiminen

Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-
aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Vuosityöajan lyhennyksen suuruus on 2,25 % vuonna 2016 tehdystä säännöllisen työajan (ei ylitöitä) tuntimäärästä. Osa-aikaisten osalta työaikaan lasketaan tehdyt lisätyöt. Vuosityöajan laskentaan ei lueta mukaan poissaoloja kuten vuosi- ja sairaslomia tai pidettyjä joustovapaita.

Vuoden 2016 joustovapaatunnit näkyvät palkkalaskelmassa tunti- ja suoritepalkkalaisilla 15.2.2017 ja kuukausipalkkalaisilla 28.2.2017

Jos kertymän määrästä on epäselvyyttä, pääluottamusmies voi auttaa vuosityöajan lyhennyksen määrän laskemisessa.

Jos työntekijän vuosiloma on sopimuksen tai muun järjestelyn kautta pidempi kuin 36 päivää, joustovapaasaldoon siirrettävää tuntimäärää pienennetään sillä tuntimäärällä, jolla vuosiloma ylittää 36 päivää.

Vuosityöajan lyhennyksen antaminen joustovapaana

Joustovapaa vuoden 2016 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2017 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3. mennessä. Jos ajankohdasta ei sovita, niin työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Vapaa on tällöin, jos se on mahdollista, sijoitettava työntekijän vuosiloman yhteyteen. Jos vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan yksityiskohtainen ohjelma, vapaa voidaan antaa myös muulloin kuin kertymävuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Työsuhteen päättyessä vapaana antamatta oleva joustovapaa korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Milloin vuosityöajan lyhennys alkaa kertymään

Lyhennyksen karttuminen alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijän työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kolmen edellisen vuoden aikana jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään kahden vuoden pituisen ajan.

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevät

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevän vähintään 55 – vuotiaan työntekijän vuoden 2016 säännöllisen työajan tuntimäärästä siirretään joustovapaasaldoon 3,09 prosenttia ja vähintään 60 – vuotiaan 3,53 prosenttia. Lyhennystä korotetaan sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä täyttää sanotun iän. Vuoden 2016 aikana kertyneeseen vuosityöajanlyhennyksen määrään ei ole vaikutusta 1.1.2017 voimaan tulleella kilpailukykysopimuksella.

HUOM! Posti oli laskenut helmikuun sanomalehdenjakajien palkkalaskelmaan vuosityöajan lyhennykset virheellisesti liian pieneksi. Posti on luvannut korjata asian maaliskuun tai viimeistään huhtikuun palkkalaskelmaan. Vapaan ajankohdasta on mahdollista sopia myös 30.3. jälkeen.

Lisätietoja vuosityöajan lyhennyksestä saat omalta pääluottamusmieheltäsi.

Terveisin,

Esko Hietaniemi, liittosihteeri

Jussi Saariketo, työehtoasiantuntija