LIITTOHALLITUS-TIEDOTE

27.2.2017

LIITTOHALLITUS-TIEDOTE

 

Ajankohtaista

– PAUn talvipäivillä 11.2. järjestettävässä postilakipaneelissa on paikalla kaikista muista eduskuntapuolueista edustaja, paitsi Vihreiden edustaja. Talvipäiville on ilmoittautunut noin 700 PAUlaista.

–Kilpailukykysopimuksen (kikyn) tulkintojen kanssa on ollut kiirettä liiton toimistolla ja kyselyitä asiasta on tullut runsaasti.

– Postilain valmistelu etenee ja vaikuttamisen paikka on juuri nyt. PAUn edustajat olivat kuultavana liikenne- ja viestintävaliokunnassa 8.2.2017.

Selvitykset ja päätökset

– Postin hallinnollisia tehtäviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut alkoivat 31.1.2017. Neuvottelun kohderyhmässä ovat ICT, HR, Talous ja Paketti- ja logistiikkapalvelut. Neuvotteluiden kohderyhmää supistettiin aiemmin ilmoitetusta (308) 289 henkilöön. Vähentämistarve on enintään 43 henkilöä.

– Hyväksyttiin varastopalveluita eli M-liitettä koskeva työehtosopimuspöytäkirja koskien työehtosopimuksen 16 §:ää.

– Edunvalvontaorganisaationeuvottelut ovat yhä kesken Postin ja PAUn välillä.

– Posti on viime aikoina muuttanut tai muuttamassa noin 150 työntekijän työsuhteen toistaiseksi voimassa olevaksi. Lisätyön tarjoamisvelvollisuutta osa-aikaisille työntekijöille tulee luottamusmiesten valvoa aktiivisesti.

– Vantaan logistiikkakeskuksessa yksi kokonainen työosasto vk-linjasto (vaikeasti käsiteltävät lähetykset) on ulkoistettu SOL:lle. Asiasta käytiin yt-neuvottelu 16.1.2017. Isossa hallissa isolla koneella ei ole jatkossa yhtään Postin omaa työntekijää ja lisäksi työnjohto tulee SOL:lta. Henkilöstövaikutuksia ei ole, koska Postin työntekijät siirretään toiselle osastolle, josta puolestaan vuokratyöntekijöiden käyttöä vähennetään. SOL noudattaa Viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimusta.

– Herttoniemen terminaalin kuljetukset siirretään jatkossa Postilta ulkopuolisen hoidettavaksi. Asiasta on käyty yt-neuvottelut 18.1. ja 25.1.2017. Muutos koskee noin 15 kuljettajaa ja kuljettajille Posti tarjoaa työtä lähialueilta.

– Kuultiin selvitys SAK:laisen taustaryhmän asioista koskien työaikalain uudistamista ja nollatuntisopimuksia.

– Nimettiin PAUn edustajiksi Työväen Sivistysliitto TSL:n edustajistoon kaudelle 2017-2020 varsinaisiksi edustajiksi: Juha Jaatinen ja Katja Johansson sekä heidän varaedustajikseen Juha Pöyry ja Tarja Känsäkangas.

Ay-terveisin,

Jussi Saariketo, liittohallituksen kokouksen sihteeri