HALLINNON YT-TIEDOTE 2/2017

16.2.2017

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 16.2.2017 

Hallinnollisia tehtäviä koskevat yt-neuvottelut jatkuivat tiistaina

Toinen hallinnollisia tehtäviä koskeva yt-neuvottelu käytiin tiistaina 14.2.2017. Pääluottamusmies Mirja Sandbergin mukaan neuvottelut ovat vasta alkuvaiheessa.

Sandberg muistuttaa myös työntekijöiden muutosturvan parantamisesta ja työterveydenhuollosta, joista sovittiin työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa kilpailukykysopimuksessa.

- Tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulla työntekijällä on oikeus osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen.

Työnantajalla on myös velvollisuus järjestää irtisanotulle työntekijälle työterveyshuoltokuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien.

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus on yleensä järjestettävä kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä.

Työntekijältä edellytetään vähintään viiden vuoden mittaista työsuhdetta.

Suunnitellut muutokset

HR

HR:n osalta vähennysmäärä-arvio on tarkentunut ja tällä hetkellä työnantajan suunnitelmissa on enintään 13 tehtävän lakkaaminen. Yksiköiden vastuualueita ja muutoksia tarkennetaan vielä tulevissa neuvotteluissa. Organisaation ja osaamisen kehittäminen -tiimin tekemistä suunnitellaan yhdistettävän HR Ratkaisut -tiimiin.

ICT

Neuvottelussa jatkettiin keskustelua rakenteesta ja edettiin seuraavalle organisaatiotasolle, johon liittyen työnantaja ilmoitti nimityksistä Development- ja IT Production -yksiköiden osalta. Kaikki kehitystyö suunnitellaan keskitettävän jatkossa uuteen Development-yksikköön. Järjestelmien ylläpito ja kaikki tuotannollinen työ suunnitellaan keskitettäväksi IT Production –yksikköön.

Talous

Kansainväliseen laskutukseen suunnitellaan työn uudelleen järjestelyä ja samalla tiimin yhdistämistä Laskutus-tiimiin. Samalla työpisteen suunnitellaan muuttavan Vantaan Siipitieltä Postintaipaleelle.

Paketti- ja logistiikkapalvelut

Pakettipalvelut-yksikössä työnantajan tavoitteena on vahvistaa etenkin uusien liiketoimintakonseptien kehittämistä ja lanseerausta sekä tehostaa tarjoustoimintaa keskittämällä se yhteen yksikköön.

Strategia ja kehitys -yksikön tavoite on jatkossa keskittyä liiketoiminnan kannalta merkittävimpien tavoitteiden ja toimenpiteiden analysointiin, suunnitteluun ja seurantaan sekä valittujen strategisten projektien toimeenpanoon. Operatiivinen, esimerkiksi palveluiden ja hinnoittelun kehittämiseen, liittyvä tekeminen suunnitellaan siirrettäväksi liiketoimintayksiköiden vastuulle.

Paketti- ja logistiikkapalveluiden Myynnin osalta neuvottelut etenevät ensimmäisissä neuvotteluissa esitetyn suunnitelman mukaisesti.

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö ja arvioitu vähennystarve

HR:n osalta vähennysmäärä-arvio on tarkentunut ja tällä hetkellä suunnitelmissa on enintään 13 tehtävän lakkaaminen. Muissa yksiköissä kohderyhmään ja arvioituun vakinaisen henkilöstön enimmäisvähennystarpeeseen ei ole tullut muutoksia.

Neuvotteluiden aikataulu

Seuraavat neuvotteluajat on sovittu seuraavasti:

3. neuvottelu 28.2.

4. neuvottelu 7.3.

PAUn neuvottelijat ja yhteystiedot

Ossi Lillomäki, valtakunnallinen pääluottamusmies, ossi.lillomaki@opuscapita.com, puh.

040 503 4301

Mirja Sandberg, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies,

mirja.sandberg@posti.com, puh. 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, tarja.stranden@posti.com, puh. 040 533

1464

Laura Meriläinen, pääluottamusmies, laura.merilainen@posti.com, puh. 0400 927 475