TYÖPAIKKAINFO 2/2017

9.2.2017

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 9.2.2017

Kilpailukykysopimuksesta kysyttyjä kysymyksiä

Kilpailukykysopimuksen mukaan Viestinvälitys- ja logistiikka-alalla vuosittaista työaikaa pidennetään 1.1.2017 lukien keskimäärin 24 tunnilla vuosittaista ansiotasoa muuttamatta. Työajan pidennyksellä ei saa olla vaikutusta lomapalkkaan, sairausajan palkkaan tai muihin vastaaviin etuihin. Työajan pidennyksen tunneilta maksetaan haittatyökorvaukset työehtosopimuksen mukaisesti. Pääluottamusmies voi sopia kikyn toteuttamisesta paikallisesti.

Tässä tiedotteessa on vastauksia yleisimpiin kysymyksiin liittyen kilpailukykysopimukseen:

1) Voiko työntekijä sopia työajan pidennyksen toteuttamisesta työnantajan kanssa?

Vastaus: Ei voi. Ainoastaan pääluottamusmies voi sopia paikallisesti.

2) Voiko sairaustapauksissa työnantaja siirtää työajan pidennyksen jollekin toiselle päivälle tehtäväksi?

Vastaus: Sairastapauksissa suunniteltu työajanpidennys katsotaan tehdyk-
si työvuoroluettelon mukaisesti.

3) Kuinka paljon on osa-aikaisen (ml. osa-aikaeläke) työntekijän työajan pidennys?

Vastaus: Työajan pidennys toteutetaan suhteessa työsopimuksessa sovi-
tun työajan pituuteen. Työajan pidennyksen määrän voi tarkistaa

PAUn kotisivuilla olevasta laskurista (www.pau.fi  kirjaudu jäsensivuille).

4) Kuluuko työajan pidennys vuosilomalla?

Vastaus: PAUn kantana on, että työajan pidennys kuluu vuosiloman aikana. Asiasta on tulkintaerimielisyys työnantajan kanssa.

5) Näkyykö työajan pidennys työvuoroluettelossa erikseen?

Vastaus: Posti on ilmoittanut, että työajan pidennykset eivät näy työvuoroluettelossa erikseen. Työntekijä voi halutessaan kysyä esimieheltä, miten työajan pidennys on merkitty työvuoroluetteloon. Pidetyt työajan pidennystunnit näkyvät työntekijän palkkalaskelmassa.

6) Miten lasketaan määräaikaisen työntekijän työajan pidennys?

Vastaus: Työajan pidennys lasketaan suhteessa määräaikaisen työsopimuksen pituuteen ja työaikaan. Jos työajan pidennystä ei ole teetetty, sitä ei voi siirtää seuraavaan määräaikaiseen työsopimukseen.

Kilpailukykysopimuksen mukaisesta työajan pidennyksen mahdollisesta soveltamisesta eri tilanteissa voi kysyä lisätietoja omalta pääluottamusmieheltä.