Liittohallituksen kokoustiedote 12.1.2017 kokouksesta

25.1.2017

LIITTOHALLITUS-TIEDOTE

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallituksen kokous 12.1.2017

 

Ajankohtaista

– Ahvenanmaalla Posten Ålandissa on työehtosopimusneuvottelut edelleen käynnissä.

– Posti on ostanut 10.1.2017 HR Hoiva Oy:n, joka tuottaa kotihoidon ja henkilökohtaisen avustamisen palveluja kunnille, kuntayhtymille ja yksityisasiakkaille. HR Hoivan liikevaihto oli vuonna 2016 noin 2,5 milj. euroa. Yhtiö jatkaa toimintaansa Postin tytäryhtiönä.

Selvitykset ja päätökset

– Perusjakelun työpaikkojen resurssin tarkastelu on käynnissä alueilla. Pääluottamusmiehet tekevät selvityksiä Postin aluepäälliköiden kanssa.

– Posti ilmoitti tammikuun alussa, että alkuvuoteen 2017 suunniteltu jakelupäivien uudistus on päätetty siirtää myöhempään ajankohtaan. Uudistuksen käyttöönotosta Posti ilmoitti päättävänsä kesään mennessä.

– Postin puhelinmyynti siirtyi osaksi liiketoimintojen myyntiä alkaen 1.1.2017. Siirto koski kaikkia Helsingin ja Kuopion puhelinmyynnissä työskenteleviä pois lukien Helsingissä työskentelevät kolme nimettyä myyntineuvottelijaa, jotka siirtyisivät PS-liiketoimintaryhmään.

– Viestintävirasto velvoitti marraskuussa 100 000 euron uhkasakolla Postia ryhtymään toimenpiteisiin jakeluhäiriöiden poistamiseksi. Viimeistään tammikuussa viisipäiväisen jakelun ulkopuolelle saa viraston mukaan jäädä kuukausitasolla enintään 0,4 prosenttia ja huhtikuun lopulla enintään 0,2 prosenttia kaikista jakelussa olleista yleispalvelukirjeistä. Lisäksi Postin on jatkettava jakelun toteutumisen tehostettua seurantaa.

– Kuultiin selvitys SAK:laisen taustaryhmän asioista koskien työaikalain uudistamista ja nollatuntisopimuksia.

– Kuultiin selvitys työsopimuslain muutoksista vuodenvaihteessa. PAU lähetti asiasta Työpaikkainfon työpaikoille jäsenilleen korjatakseen Postin HR –tiedotteen virheellisiä tulkintoja uuden työsopimuksen koeajasta ja määräaikaisista työsopimuksista.

– Postilain valmistelu etenee ja vaikuttamisen paikka on juuri nyt. Eduskunta palaa helmikuussa joululomalta.

– Käytiin läpi liittokokousasiakirjaluonnosta tulevaa liittokokousta varten. Liittokokousasiakirjaluonnos esitellään PAUn talvipäivillä helmikuussa.

– Kuultiin selvitys ammattiosastoille lähetetystä kyselystä liittyen niiden tulevaisuuteen. Ammattiosastoilta on saatu joitain ideoita ja kommentteja asioista. Järjestötoiminnan haasteisiin vastasi vain 35 osastoa. Vastauksista on havaittavissa, että osastot halutaan kuitenkin säilyttää nykyisellään.

 

– Hyväksyttiin PAU:n Lapin toimihenkilöt ry:n osaston purkautuminen ja jäsenten siirtyminen 1.1.2017 PAU:n Rovaniemen osasto ry:n jäseniksi.

– Hyväksyttiin PAU:n Heinolan osasto ry:n purkautuminen ja jäsenten siirtyminen 20.9.2016 PAU:n Lahden osasto ry:n jäseniksi.

– Päätettiin järjestää vuoden 2018 PAUn talvipäivät Porin Yyterissä 17. – 18.2.2018.

– Hyväksyttiin nuorisovaliokunnan puheenjohtaja Katja Virkkulan eroilmoitus nuorisovaliokunnasta 9.1.2017. Päätettiin, että uutta puheenjohtajaa nuorisovaliokuntaan ei valita jäljellä olevaksi kaudeksi.

Ay-terveisin,

Jussi Saariketo, liittohallituksen kokouksen sihteeri