TYÖPAIKKAINFO 8/2015

16.3.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 16.3.2015

Vuosityöajan lyhennyksen pitämisestä sopiminen

Vuosityöajan lyhennyksen piiriin kuuluu kokoaikainen ja osa-
aikainen työntekijä, joka työskentelee 38 tunnin 15 minuutin viikkotyöaikamuodon piirissä, ja joka ei ole ns. pitkän vuosiloman (45 pv) piirissä. Vuosityöajan lyhennyksen suuruus on 2,25 % vuonna 2015 tehdystä säännöllisen työajan (ei ylitöitä) tuntimäärästä. Osa-aikaisten osalta työaikaan lasketaan tehdyt lisätyöt. Vuosityöajan laskentaan ei lueta mukaan poissaoloja kuten vuosi- ja sairaslomia tai pidettyjä joustovapaita.

Vuoden 2015 joustovapaatunnit näkyvät palkkalaskelmassa tunti- ja suoritepalkkalaisilla 15.2 ja kuukausipalkkalaisilla 29.2.

Jos kertymän määrästä on epäselvyyttä, pääluottamusmies voi auttaa vuosityöajan lyhennyksen määrän laskemisessa.

Jos työntekijän vuosiloma on sopimuksen tai muun järjestelyn kautta pidempi kuin 36 päivää, joustovapaasaldoon siirrettävää tuntimäärää pienennetään sillä tuntimäärällä, jolla vuosiloma ylittää 36 päivää

Vuosityöajan lyhennyksen antaminen joustovapaana

Joustovapaa vuoden 2015 vuosityöajan lyhennyksen perusteella on annettava ja vapaana pidettävä vuoden 2016 aikana. Vapaan ajankohdasta on sovittava 30.3. mennessä. Jos ajankohdasta ei sovita, niin työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Vapaa on tällöin, jos se on mahdollista, sijoitettava työntekijän vuosiloman yhteyteen. Jos vapaan pitämisen ajankohdasta sovitaan yksityiskohtainen ohjelma, vapaa voidaan antaa myös muulloin kuin kertymävuotta seuraavan kalenterivuoden aikana.

Työsuhteen päättyessä vapaana antamatta oleva joustovapaa korvataan yksinkertaisella tuntipalkalla.

Milloin vuosityöajan lyhennys alkaa kertymään

Lyhennyksen karttuminen alkaa sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijän työsuhde saman työnantajan palveluksessa on kolmen edellisen vuoden aikana jatkunut yhdessä tai useammassa jaksossa yhteensä vähintään kahden vuoden pituisen ajan.

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevät

Sanomalehtien varhaisjakelutyötä tekevän vähintään 55 – vuotiaan työntekijän säännöllisen työajan tuntimäärästä siirretään joustovapaasaldoon 3,09 prosenttia ja vähintään 60 – vuotiaan 3,53 prosenttia. Lyhennystä korotetaan sitä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden alusta, jonka aikana työntekijä täyttää sanotun iän

Vuosityöajan lyhennys henkilöillä, joiden työsuhde päättyy vuoden 2016 aikana

Jos työntekijän työsuhde päättyy vuoden 2016 aikana, vuosityöajan lyhennys annetaan työntekijälle joustovapaan sijasta lyhennystä vastaavana vapaana työsuhteen kestäessä. Vapaan ajankohdasta sovitaan työnantajan ja työntekijän kanssa. Muussa tapauksessa työnantaja määrää vapaan ajankohdan. Jos lyhennystä ei voida toteuttaa vapaana, se korvataan työntekijälle rahapalkkana yksinkertaisella tuntipalkalla.

*Esim. Työnantaja irtisanoo henkilön (työsuhteen kesto kuusi vuotta) yt-
neuvotteluiden päätyttyä 1.4.2016 alkaen. Kahden kuukauden irtisanomisajalla työsuhde päättyy 31.5.2016. Oletetaan, että työntekijä on ollut vuoden 2016 aikana viikon lomalla, joten työpäiviä olisi kertynyt tammi-toukokuussa 99 kpl. Tällöin vuosityöajanlyhennys vuodelta 2016 olisi noin 17 tuntia.

Lisätietoja vuosityöajan lyhennyksestä saat omalta pääluottamusmieheltäsi.

Esko Hietaniemi, liittosihteeri

Jussi Saariketo, työehtoasiantuntija