Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen yt-neuvottelut päättyneet

10.3.2016

Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen yt-neuvottelut päättyneet

Ylimitoitetut irtisanomiset vaarantavat Postin palvelutason ja asiakkuudet

 

Myynti- ja asiakaspalvelua, tuotannon hallintoa ja konsernitoimintoja koskevat yt-neuvottelut päättyivät keskiviikkona 9.3.2016. Ylimitoitetut irtisanomiset, keskittämiset ja asiakkaiden ohjaaminen itsepalveluun vaarantavat Postin palvelutason ja asiakkuudet.  

PAUn jäseniä neuvotteluissa edustivat valtakunnallinen pääluottamusmies Ossi Lillomäki, pääluottamusmies Hannu Rantanen, toimihenkilöiden valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg ja
työsuojelun erityisvaltuutettu Tarja Strandén.

Irtisanottavien määrä pieneni Uusi polku -ohjelman avulla, minkä lisäksi määrää saatiin pienennettyä erilaisten vapaaehtoisten järjestelyjen ja eläkejärjestelyjen myötä.

Määrä on joka tapauksessa kohtuuttoman suuri. Henkilöstövähennyksiä Myynti- ja asiakaspalvelussa, Tuotannon hallinnossa ja Konsernitoiminnoissa on yhteensä 187.

Asiakkaat saavat palvella itseään

Postin hallinnosta, myynnistä ja asiakaspalvelusta on vähennetty merkittäviä, työlleen sitoutuneita ammattilaisia lähes vuosittain. Nyt asiakkaat ohjataan palvelemaan itseään, vaikka mitään uusia järjestelmiä ei ole vielä edes olemassa. Valtakunnallinen pääluottamusmies Mirja Sandberg kritisoi voimakkaasti Postin toimia.

- Työnantajan henkilöstöön kohdentuvat irtisanomiset perustuvat joko uudenlaisten tietojärjestelmien kautta haettavaan automatisointiin ja asiakkaiden itsepalveluun ohjaamiseen, tai harkinnanvaraisen tekemisen lopettamiseen.

 

Sandbergin mukaan molemmissa tapauksissa on riskinä vaarantaa Postin toimintakyky. Uusien järjestelmien valmistuminen, jolla nyt irtisanottavien henkilöiden tekeminen paikataan, on vasta tulevaisuutta. Varmuutta niiden toimivuudesta ei ole kenelläkään.

 

- Jos Postin asiakkaat eivät henkilöstön vähentämisen vuoksi saa odottamaansa palvelutasoa, he  hakeutuvat melko varmasti  kilpailijan asiakkaiksi. Toivon totisesti, että Postin johto on käynyt yhdessä läpi muutosten mahdolliset riskit ja vaikutukset. Olemme tätä useaan kertaan neuvottelupöydässä peränneet. Vastuu tästä on vain ja ainoastaan Postin johdolla, Sandberg muistuttaa.

 

Työtä keskitetään liikaa

 

Työnantaja siirtää työtä merkittävästi Helsinkiin ja hakee sitä kautta irtisanomisperusteen muualla maassa asuville postilaisille. Sandbergin mielestä töiden keskittämisellä valtionyhtiö ei kanna yhteiskuntavastuuta.

 

- Tehtävät, joita voi hyvin hoitaa ja on vuosia hoidettu eri paikkakunnilta, halutaan nyt keskittää. Tätä kautta irtisanottaviksi tulee todennäköisesti pitkään Postia palvelleita osaavia henkilöitä. Tämä on huonoa työnantajapolitiikkaa, eikä tämä ole oikeudenmukaista.

 

Esimiesten vähentäminen vastuutonta

 

Tuotannon hallinnossa vähennystarve on 38 henkilöä, joista C-palkkaliitteen piirissä olevia tehtäviä on 32 ja ylempiä toimihenkilötehtäviä 6. Vähennykset kohdistuvat siis erityisesti C-palkkaliitteen toimihenkilöihin. Postikeskuksissa uudessa rakenteessa isompiin postikeskuksiin tulee lajittelupäälliköitä yhteensä 7, sekä 31 tuotantoesimiestä ja 29 esimiestehtävää. Tämä tarkoittaa sitä, että operatiivisesta esimiestyöstä lopetetaan 13 palveluesimiestehtävää ja 1 esimiestehtävä.

 

Tuotannon esimiesten ja asiantuntijoiden pääluottamusmies Hannu Rantanen arvostelee voimakkaasti hallinnon irtisanomisia.                                                                                                                  

 

- Keväällä 2015 jaksamista koskeva digium-kysely osoitti esimiestyövoiman riittämättömyyden. Tästäkin huolimatta työnantaja on vähentämässä operatiivisen esimiestyön määrää. Tämä on täysin epäoikeudenmukaista ja vastuutonta. Onko työnantajan tarkoituksena säästää palkkakustannuksia teettämällä esimiestyötä ryhmävastaavilla. Heidän työtehtävien sisällöstä on omat säännöksensä. Oletan näiden tulkintaerimielisyyksien määrän melkoista kasvua.

 

PAUn neuvottelijat olivat henkilöstövähennyksistä työantajan kanssa jyrkästi eri mieltä ja jättivät useasta asiasta erimielisyyden yt-pöytäkirjaan.

 

Henkilöstövähennykset


Työnantaja päätti henkilöstövähennyksistä yksiköittäin seuraavasti:

Posti Kiinteistöt: 4

 

- Hallinto- ja käyttäjäpalvelut: enintään 4 henkilöä

 

Hankinta: 3

 

- Category Management: enintään 2 henkilöä

- Hankinnan kehitys- ja tukitoimet: enintään 1 henkilö

 

Talous: 11

 

- Tuotannon talous: enintään 5 henkilöä

- Konsernitalous / Johdon raportointi ja kehitys: enintään 2 henkilöä

- Konsernitalous / Laskutus ja maksupalvelut: enintään 4 henkilöä

 

ICT: 17

 

- IT Management Office: enintään 3 henkilöä

- Solutions for Group Functions: enintään 1 henkilö

- Solutions for Operations: enintään 3 henkilöä

- Solutions for Business: enintään 4 henkilöä

- Common Services: enintään 6 henkilöä

 

HR: 6

 

- Organisaation ja osaamisen kehittäminen: enintään 2 henkilöä

- HR-ratkaisut: enintään 1 henkilö

- HR-palvelut: enintään 3 henkilöä

 

Myynti- ja asiakaspalvelu: 108

 

Asiakaspalvelu ja puhelinmyynti

 

Asiakaspalvelu:

-       Rovaniemi, Kuluttaja-asiakaspalvelu: enintään 28 henkilöä

-       Kuopio, Yritysasiakaspalvelu: enintään 14 henkilöä

-       Kuopio, Vahinkotapaukset: enintään 18 henkilöä

-       Kouvola, Yritysasiakaspalvelu: enintään 19 henkilöä

-       Mikkeli, Yritysasiakaspalvelu: enintään 1 henkilö

-       Helsinki, Yritysasiakaspalvelu: ei vähennyksiä

-       Helsinki, Vahinkotapaukset: enintään 10 henkilöä

-       Lieto, Vahinkotapaukset: enintään 1 henkilö

 

Puhelinmyynti:

-       Kuopio: enintään 1 henkilö

-       Helsinki: enintään 4 henkilöä

 

Myynti- ja asiointikanavatuki

 

-       Helsinki: enintään 7 henkilöä

-       Kuopio: enintään 5 henkilöä

 

Tuotannon hallinto: 38

-       Toiminnanohjaus ja alueellinen suunnittelu: enintään 17 henkilöä, joista tuotantosihteereihin kohdistuva vähennys on enintään 12 henkilöä

-       Strategia ja tuotannon kehitys: enintään 4 henkilöä

-       Verkostosuunnittelu: enintään 2 henkilöä

-       Printti- ja logistiikkaprosessi: enintään 1 henkilö

-       Lajittelu-yksikön esimies- ja suunnittelutehtävät: enintään 14 henkilöä

 

Lisätietoja:

 

Mirja Sandberg, valtakunnallinen pääluottamusmies toimihenkilöt, puh: 0400 623 575

Tarja Strandén, työsuojelun erityisvaltuutettu, toimihenkilöt, puh: 040 533 1464

Hannu Rantanen, pääluottamusmies, tuotannon esimiehet ja asiantuntijat, puh: 0400 726 817
Ossi Lillomäki, pääluottamusmies, It-tes-Informaatiologistiikka-ala, puh: 040 503 4301