Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lehdistötiedote 7.3.2016

7.3.2016

SAK:n varmistettava kattavuus

Sopimukseen tarvitaan kaikki

 

Elinkeinoelämän keskusliitto EK odottaa, että kaikki SAK:laiset ammattiliitot lähtevät mukaan kilpailukykysopimukseen. Nyt sopimuksen ulkopuolelle on jäämässä peräti 40 prosenttia SAK:n jäsenistä. Sopimus on niin tärkeä Suomelle ja suomalaisille työpaikoille, että siihen tarvitaan mukaan kaikki.

– Kuten työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat todenneet, Suomen talouden tila on vakava ja Suomi kärsii poikkeuksellisen pitkästä taantumasta ja heikosta työllisyydestä. Tästä syystä on välttämätöntä, että SAK jatkaa ponnisteluja ja tulee kattavasti mukaan yhteiseen ratkaisuun, painottaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies.

– Vaikka sopimuksen hyväksyminen tuntuu joistakin ammattiliitoista vaikealta, täytyy miettiä, mikä on vaihtoehto. Epäilen, että vaihtoehto olisi työllisyyden kannalta huonompi eikä katkaisisi julkisen talouden velkaantumiskierrettä.

Häkämies antaa kiitosta siitä, että suuri valtaosa palkansaajista on jo sitoutunut ratkaisuun. Se ei varmastikaan ole ollut helppoa, mutta ihmiset ovat valmiita tinkimään yhteisen hyvän ja paremman tulevaisuuden vuoksi.

 – Kaikki tietävät myös sen, että tämäkään ratkaisu ei vielä poista kaikkia vuosien saatossa syntyneitä talouden ja kilpailukyvyn ongelmia. Ratkaisu on kuitenkin tärkeä askel oikeaan suuntaan. Suomi tarvitsee tämän sopimuksen, Häkämies sanoo.

 

Lisätiedot:

Haastattelu- ja kommenttipyynnöt toimitusjohtaja Jyri Häkämiehelle viestintäjohtaja Jenni Järvelän kautta, puh. 040 556 7156