LIITTOHALLITUS-TIEDOTE

27.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn liittohallituksen kokous 5.2.2016

Ajankohtaista

– Työmarkkinakeskusjärjestöt neuvottelevat jälleen yhteiskuntasopimuksesta, kun Elinkeinoelämän keskusliitto EK ilmoitti olevansa sittenkin valmis neuvottelemaan. Tavoitteena on löytää ratkaisu suurta vastustusta aiheuttaneiden maan hallituksen kaavailemien työelämän pakkolakien tilalle.

Lännen Median aktiivisesti alkuvuoden aikana kerrotut uutiset julkisuudessa eivät ole työmarkkinaosapuolten neuvotteluiden sisällöstä kertovia virallisia tietoja.

– Helsingin Sanomat uutisoi 5.2.2016, että, Sanomalehtien liitto on tullut ulos jakeluiden yhdistämiskeskustelulla ja että on tärkeää säilyttää viiden päivän jakelu tulevaisuudessa.

– Uusi Keskusjärjestö – hanke etenee ja selvitystyö valmistuu helmikuussa. Lisää tietoa

www.uusikeskusjarjesto.fi

– PAUn talvipäiville Hämeenlinnaan 6. – 7.2.2016 oli ilmoittautunut n. 600 osallistujaa. Paikalla oli myös SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly.

Selvitykset ja päätökset

– Postin tuotannon perusjakelun ensimmäinen yt-neuvottelu käytiin 3.2.2016. Poikkeuksena verrattuna v. 2014 yt-neuvotteluihin nyt varsinaiset neuvottelut käydään alueittain eikä valtakunnallisesti.

Valtakunnallinen neuvottelupöytä toimii koordinaatioryhmänä. Neuvotteluiden alkuperäisessä koh-
deryhmässä on 6535 henkilöä ja irtisanomistarve on enintään 630 henkilöä sekä enintään 280 henki-
lön osa-aikaistaminen. Tavoitteena on saada neuvottelut päättymään 16.3.2016. Irtisanomiset alkavat aikaisintaan 1.4.2016. Lisää tietoa yt-neuvotteluista löydät liiton kotisivuilta www.pau.fi kirjautumalla jäsensivuille. Myös yt-infoja lähetetään sähköpostilla kaikille niille jäsenille, joilla on sähköpostiosoite jäsentiedoissa. Voit halutessasi käydä lisäämässä sähköpostiosoitteen tietoihisi kotisivujen sähköisessä jäsenpalvelussa.

– Postin myynti- ja asiakaspalvelun, tuotannon hallinnon ja konsernitoimintojen ensimmäinen yt-neuvottelu käytiin 2.2.2016. Yt-neuvotteluiden kohderyhmässä on 969 henkilöä, josta vähennystarve on enintään 241. Kohderyhmään kuuluu kaikki muut pl. liiketoiminta. Neuvottelut etenevät rinnalla samaan aikaan käytävien tuotannon perusjakelun yt-neuvotteluiden kanssa.

– Työsuojeluvaltuutettujen valinnat ja vaalit ovat tällä hetkellä käynnissä Postissa. Viimeisten alueiden tulokset ovat selvillä 8.3.2016.

– Esitettiin Piia Willberg nimitettäväksi Opetushallituksen Varasto- ja logistiikkapalvelujen tutkintotoimikunnan jäseneksi.

– Nimettiin Erja Hakkola (pj. Heidi Niemisen tilalle) UNI Eurooppa konferenssiin 14.–16.3.2016 Roomaan.

Ay-terveisin,

Jussi Saariketo, liittohallituksen kokouksen sihteeri