TYÖPAIKKAINFO 5/2016

15.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 15.2.2016

Valitsenko Uuden polun?

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on auttaa päätöksenteossa, jos harkitset Uutta polkua. Tässä kirjoituksessa ei ole pystytty ottamaan huomion kaikkia yksityiskohtia joita kohdallasi voi olla, joten voit varmistaa asioita luottamusmieheltä, Postin uusi polku yhdyshenkilöiltä (valtakunnallinen puh. 020 452 5008), eläkeyhtiö Ilmariselta (Puh. 010 195 000) tai PAUn työttömyyskassasta.

Uuden polun jatkosta sovittiin valtakunnansovittelija Minna Helteen sovintoesityksessä, että se on voimassa ainakin tämän sopimuskauden loppuun (31.10.2016). Nyt on esiinty-
nyt virheellistä tietoa siitä, että Uusi polku loppuisi 21.2. Tämä päivämäärä on kerrottu Postin taholta, siksi, että 21.2 mennessä tulleet hakemukset ja niiden hyväksymiset ehtivät vaikuttamaan vähentävästi nyt käytävien yt-neuvottelujen irtisanottavien määrään. Jos ha-
kemuksia on jonkin työyksikön kohdalla enemmän, kuin yt:ssä tulee irtisanottavia, niin väistämättä osa hakemuksista hylätään.

Uuteen polkuun voi siis hakeutua myöhemminkin ja työnantajan hyväksymispäätös edellyt-
tää, ettei tule ulkopuolista rekrytointia.

Uusi polku edellyttää omaa irtisanoutumista, joka merkitsee työttömyysturvalain kannalta seuraavia asioita:

 •  Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä TE-toimistoon työnhaki-jaksi. Jos ilmoittaudut myöhemmin, niin karenssin ja jaksotuksen laskeminen alkaa ilmoittautumispäivästä. Oikeuden päivärahaan menettää jos ei ole ilmoittautunut työnhakijaksi 6 kk kuluessa siitä kun työsuhde on päättynyt.
 •  Saatu kertakorvaus jaksotetaan palkan luonteiseksi, jona aikana (3-6 kk) ansiosi-donnaista päivärahaa ei makseta. Oma irtisanomisen myötä tulee myös 90 päivän karenssi, jolla ei tässä tapauksessa ole merkitystä koska se kuluu em. jaksotuksen aikana.
 •  Päivärahan suuruuden voi laskea www.tyj.fi sivuilla olevalla laskurilla.
 •  Jos osallistut työllistämistä edistäviin palveluihin, voit saada korotettua päivärahaa 200 päivältä.
 •  Alle 25-vuotiaiden on syytä tarkistaa oma oikeutensa työttömyyspäivärahaan ennen Uuteen polkuun lähtemistä. Mikäli heillä ei ole minkäänlaista ammatillista koulutusta, eivätkä he ole hakeneet vähintään kahta opiskelupaikkaa, heillä ei todennäköisesti ole oikeutta työttömyyspäivärahaan, vaikka työttömyyskassan jäsenehto täyttyisikin.
 •  Jos olet 1957 tai sen jälkeen syntynyt tarkista oikeutesi lisäpäiviin (työttömyysput keen)
 • Työttömänä työnhakijana, sinun tulee ottaa vastaan TE-toimiston tarjoamaa työtä, joka saattaa tarkoittaa, että tulet Postiin takaisin työhön vuokratyöntekijänä.

Uuden polun vaikutukset työsopimuslain ja työehtosopimuksen kannalta:

 •  Työnantajalla ei ole takaisinottovelvollisuutta.
 •  Irtisanomisaikasi on 14 pv tai 1 kk.
 •  Lomaraha maksetaan, jos työsuhteesi on vielä voimassa 15. kesäkuuta.

Uusi polku ja osa-aikaeläkeläinen:

 •  Kertakorvaus maksetaan kokoaikaisen työajan mukaan.
 •  Osa-aikaeläke loppuu, koska työ loppuu.
 •  Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan osa-aikaeläkettä edeltäneen kokoaikaisen työsuhteen mukaan.
 •  Kertakorvaus jaksotetaan normaalisti 3 – 6 kk pituiseksi, jona aikana ei päivärahaa makseta.

Uusi polku ja osatyökyvyttömyyseläkeläinen:

 •  Kertakorvaus maksetaan voimassa olevan työsopimuksen mukaisesti (50 %)
 •  Työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen jatkuu
 •  Kertakorvaus jaksotetaan ennen eläkettä olleen kokoaikaisen palkan mukaan, jol-
 • loin sen kestoksi tulee n. 3 kk.
 •  Ansiosidonnainen päiväraha lasketaan ennen eläkettä olleen kokoaikaisen palkan mukaan (7 v raja). Päivärahan määrästä vähennetään maksettava eläke, jolloin saadaan maksettavan päivärahan suuruus.

Uusi polku ja verotus:

 •  Hae verotoimistosta vuosiverokortti, jolloin palkanlaskenta ei peri aiemman kuukausikohtaisen veroprosentin + lisäprosentin mukaan
 •  Hae verottajalta tulontasausta

Uuden polun kertakorvaus, lasketaan vakiintuneesta palkasta:

 •  Palvelusaika enintään 5 vuotta = 3 kk palkka
 •  yli 5 vuotta – 10 vuotta = 4 kk palkka
 •  yli 10 vuotta = 6 kk palkka

Vertailuna tuotannollisin ja taloudellisin perustein työnantajan irtisanoessa työnteki-
jän irtisanomisaika:

 •  enintään 1 vuosi = 14 pv
 •  yli 1 vuosi – 4 vuotta = 1 kk
 •  yli 4 vuotta – 8 vuotta = 2 kk
 •  yli 8 vuotta – 12 vuotta = 4 kk
 •  yli 12 vuotta = 6 kk KÄÄNNÄ –

Muuta huomioitavaa:

 •  ”Lopputilin” yhteydessä sinulle maksetaan pitämättömät vuosilomat, säästövapaat,

joustovapaat.

 •  Uusi polku korvaus ei kerrytä eläkettä.
 •  Koska kyseessä on työntekijän ja työnantajan välinen sopimus, voit neuvotella saatko sinulle sopivan irtisanomisajankohdan.
 • Mieti tarkkaan uuteen polkuun lähtemistä, jos sinulla ei ole suunnitelmaa tu- levaisuudesta:

                           o lisäpäivät, eläke, kouluttautuminen uuteen ammattiin, uusi työpaikka.

 

 

Lisätietoja:

Esko Hietaniemi, liittosihteeri, puh: 0400 467 788

Mika Roos, työympäristöasiantuntija puh: 0400 706 498

Jussi Saariketo, työehtoasiantuntija, puh: 044 268 5110