Perusjakelun toinen valtakunnallinen yt-neuvottelu käyty

11.2.2016

Toinen Tuotannon perusjakelua koskeva yt-neuvottelu pidettiin keskiviikkona 10.2.2016. Neuvottelussa kuultiin edellisen päivän alueellisissa neuvotteluissa esiin tulleita asioita. Työnantajan tavoitteet niin irtisanomisten, osa-aikaistamisten kuin jakelutyön rakenteellisten muutostenkin osalta ovat rajuja. 

- Kyllähän tässä ymmärrys on kovilla, kun katsoo työnantajan suunnitelmia ja niiden vaikutuksia. Työnantaja on unohtamassa työsuhteiden kokoaikaisuuden periaatteen, kun osa-aikaistamistakin ollaan tuomassa näin voimakkaasti perusjakeluun. Pidämme kuitenkin kokoaikaisuuden periaatetta voimakkaasti yllä, Lempinen muistuttaa.

Toinen neuvottelijoita huolestuttava piirre on aikataulu, jolla Posti haluaa muutokset toteuttaa.

 

- Mitkä ovat alueiden todelliset vaikutusmahdollisuudet päästä suunnitelmiin kiinni, jos aikataulu on näin tiukka, Lempinen ihmettelee.

 

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö

 

Neuvotteluiden kohderyhmää täsmennettiin valtakunnallisessa neuvottelussa. Kohderyhmään kuuluu yhteensä 6 555 henkilöä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä ovat Jakelut-yksikön:

- Perusjakelun postityöntekijät (myös perusjakelun kustannuspaikoilla kuljetus- ja lajittelutehtävissä työskentelevät postityöntekijät) 
-  Perusjakelun kustannuspaikoilla työskentelevät yhteistekijät 
- Lisäksi kohderyhmään kuuluminen arvioidaan niiden henkilöiden kohdalla, jotka ovat määräaikaisessa työsuhteessa, mutta joiden työsuhteen katsotaan olevan pysyväisluonteista

Tämän neuvottelukokokonaisuuden ulkopuolelle on rajattu:

- Aluepäälliköt, jakelu- ja kuljetuspäälliköt ja tuotantoesimiehet, ajojärjestelijät
- Jakelun Varhaisjakelu-yksikössä työskentelevät sanomalehdenjakajat sekä yhteistekijät
- Kuljetus- ja terminaalitehtävät, jotka eivät ole perusjakelun kustannuspaikan alaisuudessa

Kohderyhmät alueittain


PKS Perusjakelu
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 1 691 henkilöä.

Varsinais-Suomi
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 693 henkilöä.

Pirkanmaa-Satakunta
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 816 henkilöä. (valtakunnan pöydässä lisätty 10 henkilöä)

Pohjanmaa
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 603 henkilöä.


Pohjois-Suomi
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 786 henkilöä.

Järvi-Suomi
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 1 061 henkilöä. (valtakunnan pöydässä lisätty 9 henkilöä)

Kaakkois-Suomi
Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu 905 henkilöä.

2 Arvioidut henkilöstövaikutukset


- Suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomisia ja

lomauttamisia.
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve on enintään 630 henkilöä.
- Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa osin toistaiseksi lomautuksilla.
- Tämän lisäksi osalle henkilöstöä voi tulla muutostarpeita nykyisiin työsopimuksiin tehtävän, työyksikön ja/tai

palkan suhteen sekä muihin työsopimuksessa mahdollisesti mainittuihin ehtoihin, myös tehtävänimikkeeseen.
- Osa tehtävistä ja vastuista voivat olla olennaisesti erilaisia kuin nykyiset tehtävät.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan yhteensä enintään 280 henkilölle ja nykyisten osa-aikaisten tuntien vähentymistä.
- Suunniteltu muutos voi aiheuttaa myös työtilojen järjestelyjä.
- Osalle henkilöstöä voi tulla muutoksia työaikajärjestelyihin.

 

Työnantajan arvioimat henkilöstövaikutukset alueittain

 

PKS Perusjakelu
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 140–210 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 65-85 henkilölle.

Varsinais-Suomi
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 50–80 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 35-45 henkilölle.

Pirkanmaa-Satakunta
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 65–100 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 35-50 henkilölle.

Pohjanmaa
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 35–55 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 30-40 henkilölle.

Pohjois-Suomi
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 50–80 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 25-35 henkilölle.

Järvi-Suomi
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 75–105 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 35-50 henkilölle.

Kaakkois-Suomi
- Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve tällä alueella on 105–140 henkilöä.
- Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan tällä alueella 35-50 henkilölle.

 

Vähentämisjärjestys


Mikäli sinulla on alaikäisiä huollettavia ja haluat että tämä otetaan huomioon vähentämisjärjestykseen vaikuttavana tekijänä, ilmoitathan siitä omalle esimiehellesi. Esimiehiä ohjeistetaan asiassa erikseen.

 

Suunnitellut muutokset

 

Jakelureittien toiminnallinen ja rakenteellinen muutos

 

Perusjakelussa työnantaja suunnittelee tehtäväksi jakelureittien ja esityön uudelleenjärjestelyä vastaamaan muuttuneita asiakastarpeita sekä volyymilaskua. Lisäksi toimipaikkojen reittirakennetta ja toimipaikkakohtaista tavoitetyövuoromäärää tarkastellaan huomioiden laskeva työntarve ja tarkoituksenmukainen kulkutapa.

Jakelun aikaikkunaa suunnitellaan lavennettavaksi vastaamaan paremmin asiakastarpeita. Perusjakelussa jakeluosuudet tultaisiin suunnittelemaan nykyistä aikataulua myöhemmäksi, jolloin jatkossa jakelutyö saattaisi olla iltapainotteisempaa.

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan tyypitettävän reittisuunnittelun pohjaksi seuraaviin kategorioihin:

1. Kärry- ja pyörävaltaiset
2. Autovaltaiset
3. Autovaltaisia pienemmät toimipaikat
4. Pohjanmaan varhennettu jakelu
5. Turun Saaristo

Suunnitteluvaiheessa pyritään löytämään optimaalinen jakelureittirakenne eri tyyppikategorioihin. Näitä rakenteita suunnitellaan monistettavan samankaltaisiin jakelutoimipaikkoihin.

 

Jakelutoimipaikkaverkoston suunnitellut rakennemuutokset


Pirkanmaa-Satakunta

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän ainakin seuraavien toimipaikkojen osalta:

- Jakelupäällikköalue Satakunta-Länsi-Pirkanmaan Nakkilan 29250 jakelutoimipaikan yhdistäminen 29200 Harjavaltaan. Muutoksen on suunniteltu tapahtuvan huhtikuun aikana.
- Jakelupäällikköalue Satakunta-Länsi-Pirkanmaan Ikaalisten 39500 yhdistäminen 39100 Hämeenkyröön tämän vuoden aikana.

Pohjanmaa

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

- Seinäjoki-E-P: Isojoki–Kauhajoki keskittäminen

PKS perusjakelu

PKS-alueella suunnitellaan toteutettavaksi seuraavia jakelutoimipaikkaverkoston muutoksia.

- Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta

o PKS Etelä: 00520-00250/00510 Helsinki
o PKS Espoo (sis. Kerava, Tuusula, Järvenpää): 02230, (02320) Espoo – (Matinkylän tilojen tulisi olla tyhjillään 1.7.), sekä 04200 Kerava ja 04300 Tuusula                                               


o PKS Itä: 11100 Riihimäki, 12100 Oitti, 12400 Tervakoski

- Jakelun lähtöpisteiksi (eli toimipaikat joihin jaettava posti tulee valmiiksi lajiteltuna) suunnitellaan muutettavaksi seuraavia toimipaikkoja

o PKS Etelä: Helsinki: 00330, 00320/00400 (osittain)
o PKS Espoo (sis. Kerava, Tuusula, Järvenpää): 02360 Espoo, (Soukan tilojen tulisi olla tyhjillään 1.5.), sekä osittain 04300 Tuusula

Varsinais-Suomi

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

Jakelupäällikköalue Turku ympäristö
- Raisioon yhdistetään Nousiainen ja Mynämäki sekä Naantalista kaksi reittiä siirtyy Raisioon.

Aikataulut: 
- Raisio muuttaa uusiin tiloihin 7.3.2016
- Nousiainen siirtyy Raisioon 9.5.2016
- Mynämäki 13.6.2016

Jakelun lähtöpisteiksi suunnitellaan muutettavaksi seuraavia toimipaikkoja:
Jakelupäällikköalue Turku ja ympäristö:
- 23100 Mynämäki ja 21270 Nousiainen, lähtöpiste Nousiainen

Jakelupäällikköalue Rauma-Forssa-Salo
- Forssan jakelutoimipaikan tilatarkastelu; yhteiset tilat vuoden 2016 aikana (jakelu ja kuljetus)

Järvi-Suomi

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

Jakelupäällikköalue Keski-Suomi; 
- yhdistymishanke Jämsä-Jämsänkoski, Suolahti-Äänekoski ja Vaajakoski-Lievestuore-Toivakka 

Jakelupäällikköalue Pohjois-Savo ja Pieksämäki; 
- Rautalampi -> Suonenjoki, Juankoski -> Kaavi, yhdistymisen loppuun saattaminen

Jakelupäällikköalue Pohjois-Karjala ja Savonlinna; yhdistymishanke Ylämylly-Joensuu

Pohjois-Suomi

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

- Simon ja Tervolan esityön keskittäminen Keminmaalle. 
- Raattaman jakelun ja esityön keskittäminen Kittilään.
- Palojoensuun jakelun ja esityön keskittäminen Muonioon.
- Enontekiön esityön keskittäminen Muonioon. 
- Sallan, Savukosken ja Pelkosenniemen esityön keskittäminen Kemijärvelle.
- Inarin ja Muurolan esityön keskittäminen Rovaniemelle.

Kaakkois-Suomi

Jakelutoimipaikkoja suunnitellaan yhdistettävän seuraavien toimipaikkojen osalta:

- Jakelupäällikköalue Kymenlaakso-Heinola


o Pertunmaa yhdistetään Hartolaan

Jakelun lähtöpisteiksi suunnitellaan muutettavaksi seuraavia toimipaikkoja

- Jakelupäällikköalue Kymenlaakso-Heinola
o Toimipaikat Kaakkois-Suomen toimintamallimuutos (MSM) materiaalissa (45-49 alue)
- Jakelupäällikköalue Lappeenranta-Mikkeli
o Toimipaikat Kaakkois-Suomen toimintamallimuutos (MSM) materiaalissa (45-49 alue)

 

Kirjelaatikoiden ja postilokeroiden määrien tarkastelu ja postilaatikoiden ryhmittely


Kirjelaatikoiden määriä, tyhjennysaikoja ja sijoittelua tullaan tarkastelemaan ja sitä kautta keräilyverkostoa suunnitellaan optimoitavaksi osana jakelureittimuutosta.

Muutoksia suunnitellaan tehtävän kaikilla alueilla.

 

Jyväskylän postikeskuksen printti- ja pakettitoimintojen uudelleenjärjestely


Jyväskylän postikeskuksen osalta suunnitellaan tehostettavan printti- ja pakettiprosessitoimintoja tekemällä

 

toiminnallista uudelleenjärjestelyä. Lisäksi tarkastellaan mahdollisuutta toiminnan siirtämiseksi Tampereen lajittelukeskukseen.
Terminaalin keräily- ja lajittelualueen toiminnallisuuksia tarkastellaan ja arvioidaan tarve uudelleenjärjestelylle. Lisäksi printtiprosessin osalta tarkastellaan selvittelyn ja lajittelun osalta toimintoja kokonaisuutena.

 

Kaakkois-Suomen toimintamallimuutos


Jakelun esityö postinumeroalueiden 45-49 ja 53-56 osalta suunnitellaan keskitettävän tulevaisuudessa alueiden suurimpiin toimipaikkoihin. Suunnitelmien mukaisesti toimipaikat tulisivat olemaan Imatra, Lappeenranta, Kouvola ja Kotka.

Osan jakelutoimipaikoista arvioidaan muuttuvan jakelun lähtöpisteiksi. Näitä olisivat suunnitelmien mukaan: 
- 46800 Anjalankoski, 47400 Kausala, 49400 Hamina, 49900 Virolahti, 54500 Taavetti, 56800 Simpele

Lisäksi suunnitelmien mukaan:
- 56100 Ruokolahti, jakeluiden keskittäminen Imatralle 
- 45610 Koria, keskittäminen Kouvolaan

Lappeenrannan, Kotkan, Kouvolan esityöpaikkojen eli hubien toimintamallia tukemaan suunnitellaan tarvittavan joitain pyörä-/kärryvarastoja taajama-alueiden siirtymien optimoimiseksi.

 

Uusi polku ja YT

 

Uusi polku-ohjelma on voimassa työehtosopimuskauden loppuun. Yt-tilanteesta johtuen, hakuajan päättymispäiväksi oli nyt asetettu 21.2.2016, jotta saadaan tietää vapaaehtoisten poislähtijöiden määrä ennen kuin mahdolliset irtisanomiset alkaisivat.

 

Vaikka Uudessa polussa käytetäänkin työehtosopimuksen mukaisia irtisanomisaikoja, on työnantaja ilmoittanut, että nyt Uuteen polkuun lähtijät voivat päästä lähtemään aikaisintaan 31. maaliskuuta jälkeen. Kaikki vanhat hakemukset, jotka on aikanaan hylätty, on myös nostettu uudelleen käsiteltäväksi, mikäli hakijat ovat edelleen kiinnostuneita lähtemään.

 

Neuvotteluiden eteneminen


Tuotannon perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisina että alueellisina.

Seuraavien neuvotteluiden aikataulut:
 

​16.2.2016 alueellinen neuvottelu

​17.2.2016 3. valtakunnallinen neuvottelu

​1.3.2016 alueellinen neuvottelu

​2.3.2016 4. valtakunnallinen neuvottelu

​15.3.2016 alueellinen päätösneuvottelu

​16.3.2016 valtakunnallinen päätösneuvottelu


Henkilöstö saa tiedot neuvottelujen etenemisestä omalta esimieheltään. Jokaisen neuvottelun jälkeen Pointissa julkaistaan tiedote neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvotteluja seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä.

 

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

 

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen valtakunnallisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella.

Alueellisten neuvotteluiden tiedottamisesta vastaavat neuvottelijat ja ammattiosastot.

 

Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

 

(Jokaisen neuvottelun jälkeen työnantaja julkaisee Pointissa tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

 

Perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.

 

Valtakunnallisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat:

 

Jarmo Niemi, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 523 551
Juha Torvinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 689 369
Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, 0400 800 657
Juha Jyrkinen, työsuojelun erityisvaltuutettu, 0400 926 742
Piia Willberg, pääluottamusmies, 0400 985 937

Alueellisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat:

Tero Kiljunen, kuljetusalueet 00-19, puh. 040 827 6498
Tommi Matilainen, kuljetusalueet 20–99, puh. 041 544 9998
Satu Ollikainen, Helsinki, puh. 040 588 4023
Asmo Juvanoja, Espoo, Vantaa, Kauniainen, puh. 040 315 4355
Piia Willberg, Uusimaa, puh. 0400 985 937
Jarmo Tuominen, Riihimäki, Hämeenlinna, Lahti, puh. 040 315 4401
Tero Kelkka, Kymenlaakso 45–49, puh. 040 558 9652
Petri Tiussa, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, puh. 050 378 6325
Mauri Iljin, Turku, Saaristo, Vakka-Suomi, puh. 040 723 2505
Arto Niini, Salo, Rauma 24-27, Forssa 30-32, puh. 040 534 8735
Pertti Kivinen, Pirkanmaa 33-39, puh. 040 732 2590
Esa Majalahti, Satakunta 28-29 + 38, Kankaanpää, puh. 0400 458 513
Harri Manninen, Keski-Suomi 40-44, puh. 040 570 9501
Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512
Jari Kontkanen, Pohjois-Karjala 80-83, puh. 0400 126 260
Kaj Johansson, Vaasa, Kokkolan alue 64-69, 62500, 62600, puh. 050 378 5554
Jukka Kalliokoski, Etelä-Pohjanmaa 60-63, puh. 040 563 9491
Antero Saukkonen, Oulu, Ylivieska 84-86, 90-93, puh. 0400 683 372
Timo Huttunen, Kainuu 87-89, puh. 040 315 4382
Jyrki Sutinen, Lappi 94-99, puh. 040 776 2176