TUOTANNON PERUSJAKELUN YT-TIEDOTE 1/2016

4.2.2016

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn jäsentiedote 4.2.2016

Perusjakelun ensimmäinen yt- neuvottelu käyty

Ensimmäinen Tuotannon perusjakelua koskeva yt-
neuvottelu pidettiin keskiviikkona 3.2.2016. Neuvottelussa käytiin läpi muutoksen perusteita, vaikutuksia ja kohderyhmää sekä neuvotteluiden aikataulua.

Perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisesti että alueellisesti.  Valtakunnallisissa neuvotteluissa PAUn jäseniä edustavat valtakunnalliset pääluottamusmiehet Jarmo Niemi, Juha Torvinen, Kari Lempinen sekä työsuojelun erityisvaltuutettu Juha Jyrkinen ja pääluottamusmies Piia Willberg.

Alueellisia neuvotteluja käyvät pääluottamusmiehet Tero Kiljunen, Tommi Matilainen, Satu Ollikainen, Asmo Juvanoja, Piia Willberg, Jarmo Tuominen, Tero Kelkka, Petri Tiussa, Mauri Iljin, Arto Niini, Pertti Kivinen, Esa Majalahti, Harri Manninen, Timo Peippo, Jari Kontkanen, Kaj Johansson, Jukka Kalliokoski, Antero Saukkonen, Jyrki Sutinen ja Timo Huttunen.

Varsinainen neuvottelutoiminta käydään alueilla

Vaikka lähtökohta perusjakelun yt-neuvotteluille on vaikea, tulee PAUn neuvottelijat niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin tekemään kaikkensa työpaikkojen säilyttämiseksi.

"Pahaltahan tämä kuvio näyttää, mutta jos jotain positiivista vuoden 2014 neuvotteluihin verrattuna on, niin nyt varsinainen neuvottelutoiminta vääntöineen käydään alueilla, eikä pääkonttoritasolla kuten tuolloin. Joka tapauksessa työnantajan suunnittelemat irtisanomiset ovat todella ylimitoitetut," toteaa valtakunnallinen pääluottamusmies Juha Torvinen.

Työnantaja perustelee yt-neuvottelujen käynnistämistä palvelujen uudistamisella, palveluaikojen laajentamisella ja reittien uudelleenjärjestelyillä. Näiden toimenpiteiden vuoksi toimintaa joudutaan sopeuttamaan erilaisilla henkilöstöratkaisuilla mukaan lukien vähentämällä henkilöstöä.

Postin mukaan jakelumäärien vähentyessä myös työn tarve vähenee ja liikevaihdon menetykset edellyttävät kustannustehokkaampaa tapaa toimia. Tämä väite on syvässä ristiriidassa sille, että jakajat eivät kykene nytkään selviytymään työstään kunnolla. Viiden päivän jakeluvelvoitteesta on jouduttu tinkimään useilla paikkakunnilla lähes kahden vuoden ajan. Nykyresurssi ei yksinkertaisesti riitä.

Suunnitellut muutokset

Jakelutoimipaikkojen tuotannollisten töiden uudelleenjärjestely

Postin mukaan perusjakelussa on tarve sopeuttaa toimintaa asiakastarpeen muuttuessa ja volyymilaskun kiihtyessä. Postin tulee kehittää jakelupalvelua vastaamaan asiakkaiden muuttunutta ajankäyttöä, ja palveluiden tulee olla saatavilla laveammalla aikaikkunalla. Jakelureitteihin suunnitellaan sekä toiminnallisia että rakenteellisia muutoksia, minkä lisäksi esityötä suunnitellaan järjestettäväksi uudelleen. Jakelun aikaikkunaa suunnitellaan lavennettavaksi, ja uusiin aikaikkunoihin haetaan paremmin sopivia resursointimalleja. Jakelutoimipaikkaverkon rakennetta suunnitellaan sopeutettavaksi vastaamaan tulevaisuuden haasteita.

Osana muutoksia tarkastellaan myös kirjelaatikoiden ja postilokeroiden määriä, tyhjennysaikoja ja sijoittelua sekä postilaatikoiden ryhmittelyä.

Vienti- ja noutojakeluihin suunnitellaan uudistuksia, jotta jakelun laveampi aikaikkuna voidaan hyödyntää paremmin.

Jyväskylän postikeskuksessa paketti- ja printtitoimintoihin suunnitellaan uudelleenjärjestelyjä, jotta prosessit saadaan tehokkaammiksi ja asiakaslupaukset varmistettua.

Kaakkois-Suomen toimintamallimuutos

Toimintaa pyritään tehostamaan hyödyntämällä nykyistä ja uutta lajitteluteknologiaa paremmin. Huhtikuusta 2015 lähtien on pilotoitu LSM-toimintamallia (Letter Sorting Machine), joka otetaan käyttöön koko maassa vuoden 2016 alussa.

Helsingin postikeskuksessa asennettiin ja otettiin koekäyttöön loppuvuonna 2015 uusi MSM-lajittelukone (Multi Sorting Machine). Testaus on tarkoitus toteuttaa helmi-maaliskuussa 2016 Kaakkois-Suomessa postinumeroalueilla 45-49 ja 53-56. Testauksen yhteydessä tarkastellaan muun muassa esityömenetelmien eri vaihtoehtoja. Toimintamallimuutoksen arvioidaan vähentävän jakelua edeltävää manuaalista lajittelua ja sen kustannuksia. Tavoitteena on tehostaa ja keskittää vähentynyttä jakelun esityötä ja optimoida jakeluverkostoa.

Jakelun esityö suunnitellaan keskitettävän tulevaisuudessa suurimpiin toimipaikkoihin, ja osan jakelutoimipaikoista arvioidaan muuttuvan jakelun lähtöpisteiksi. Esityön arvioidaan vähentyvän pidemmälle viedyn koneellisen lajittelun myötä.

Neuvotteluiden kohderyhmänä oleva henkilöstö

Yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä ovat Jakelut-yksikön:

 •  Perusjakelun postityöntekijät (myös perusjakelun kustannuspaikoilla kuljetus- ja lajittelutehtävissä työskentelevät postityöntekijät)
 •  Jakelut-yksikössä työskentelevät Lappeenrannan, Lahden ja Jyväskylän lajittelukeskuksen postityöntekijät
 •  Perusjakelun kustannuspaikoilla työskentelevät yhteistekijät sekä yhdistetyn ja aikaistetun jakelun henkilöstö Pohjanmaalla

 Lisäksi neuvottelujen kuluessa arvioidaan määräaikaisessa työsuhteessa olevien henkilöiden kuuluminen kohderyhmään, joiden työsuhteen katsotaan olevan pysyväisluonteista.

Neuvottelukokokonaisuuden ulkopuolelle on rajattu:

 •  Aluepäälliköt, jakelu- ja kuljetuspäälliköt ja tuotantoesimiehet sekä ajojärjestelijät
 •  Varhaisjakelu-yksikössä työskentelevät sanomalehdenjakajat sekä yhteistekijät
 •  Jakelut-yksikön kuljetus- ja terminaalitehtävät

Neuvotteluiden kohderyhmään kuuluu noin 6 535 henkilöä.

Työnantajan arvioimat henkilöstövaikutukset

 

 •  Suunnitellut muutokset voivat aiheuttaa tuotannollisin ja taloudellisin perustein irtisanomisia ja lomauttamisia.
 •  Alustavan arvion mukaan vakinaisen henkilöstön irtisanomistarve on enintään 630 henkilöä.
 •  Tarkastellaan mahdollisuutta toteuttaa osin toistaiseksi lomautuksilla.
 •  Tämän lisäksi osalle henkilöstöä voi tulla muutostarpeita nykyisiin työsopimuksiin tehtävän, työyksikön ja/tai palkan suhteen sekä muihin työsopimuksessa mahdollisesti mainittuihin ehtoihin, myös tehtävänimikkeeseen.
 •  Osa tehtävistä ja vastuista voivat olla olennaisesti erilaisia kuin nykyiset tehtävät.
 •  Lisäksi voi tulla osa-aikaistamisia alustavan arvion mukaan yhteensä enintään 280 henkilölle ja nykyisten osa-aikaisten tuntien vähentymistä.
 •  Suunniteltu muutos voi aiheuttaa myös työtilojen järjestelyjä.
 •  Osalle henkilöstöä voi tulla muutoksia työaikajärjestelyihin.

Irtisanomisaika

Neuvotteluissa todettiin linjaus, että irtisanottavien henkilöiden irtisanomisaika alkaa aikaisintaan 1.4.2016.

Uusi polku -tukiohjelma auttaa työllistymään uudelleen

Jokaisella neuvottelujen piiriin kuuluvalla työntekijällä on mahdollisuus hakeutua Postin Uusi polku - tukiohjelmaan, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Yt-neuvottelujen kohderyhmään kuuluvilla on mahdollisuus hakeutua vapaaehtoisena rahallisen kertakorvauksen piiriin. Kertakorvaus vastaa 3-6 kuukauden palkkaa työsuhteen pituudesta riippuen.

Rahallinen tukipaketti on haettavissa 21.2.2016 asti. Vapaaehtoiset lähtijät vähentävät irtisanomistarvetta.

Irtisanomistilanteessa Uusi polku ei sisällä rahallista korvausta.

Neuvotteluiden eteneminen

Tuotannon perusjakelun yt-neuvotteluja käydään sekä valtakunnallisina että alueellisina.

Seuraavien neuvotteluiden aikataulut:

9.2.2016 alueellinen neuvottelu

10.2.2016 2. valtakunnallinen neuvottelu

16.2.2016 alueellinen neuvottelu

17.2.2016 3. valtakunnallinen neuvottelu

1.3.2016 alueellinen neuvottelu

2.3.2016 4. valtakunnallinen neuvottelu

15.3.2016 alueellinen päätösneuvottelu (tavoiteaikataulu)

16.3.2016 valtakunnallinen päätösneuvottelu (tavoiteaikataulu)

Henkilöstö saa tiedot neuvottelujen etenemisestä omalta esimieheltään. Jokaisen neuvottelun jälkeen

Pointissa julkaistaan tiedote neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvotteluja seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä.

Yt-neuvotteluista tiedotetaan säännöllisesti - päivitä sähköpostiosoitteesi sähköisessä jäsenpalvelussa!

PAU tiedottaa jäseniä jokaisen valtakunnallisen neuvottelun jälkeen liiton omalla yt-tiedotteella.

Alueellisten neuvotteluiden tiedottamisesta vastaavat neuvottelijat ja ammattiosastot.

Tarkista, että sinulla on ajan tasalla oleva sähköpostiosoite PAUn sähköisessä jäsenpalvelussa (www.pau.fi→banneri sivun oikeassa laidassa/sähköinen jäsenpalvelu).

(Jokaisen neuvottelun jälkeen työnantaja julkaisee Pointissa tiedotteen neuvotteluissa tehdyistä päätöksistä neuvottelua seuraavana päivänä puoleen päivään mennessä).

 

Lisätietoja:

Jarmo Niemi, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 523 551

Juha Torvinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, puh. 0400 689 369

Kari Lempinen, valtakunnallinen pääluottamusmies, 0400 800 657

Juha Jyrkinen, työsuojelun erityisvaltuutettu, 0400 926 742

Piia Willberg, pääluottamusmies, 0400 985 937

Alueelliset pääluottamusmiehet:

Tero Kiljunen, kuljetusalueet 00-19, puh. 040 827 6498

Tommi Matilainen, kuljetusalueet 20–99, puh. 041 544 9998

Satu Ollikainen, Helsinki, puh. 040 588 4023

Asmo Juvanoja, Espoo, Vantaa, Kauniainen, puh. 040 315 4355

Piia Willberg, Uusimaa, puh. 0400 985 937

Jarmo Tuominen, Riihimäki, Hämeenlinna, Lahti, puh. 040 315 4401

Tero Kelkka, Kymenlaakso 45–49, puh. 040 558 9652

Petri Tiussa, Lappeenranta, Mikkeli, Savonlinna, puh. 050 378 6325

Mauri Iljin, Turku, Saaristo, Vakka-Suomi, puh. 040 723 2505

Arto Niini, Salo, Rauma 24-27, Forssa 30-32, puh. 040 534 8735

Pertti Kivinen, Pirkanmaa 33-39, puh. 040 732 2590

Esa Majalahti, Satakunta 28-29 + 38, Kankaanpää, puh. 0400 458 513

Harri Manninen, Keski-Suomi 40-44, puh. 040 570 9501

Timo Peippo, Kuopio, Keski-, Pohjois- ja Ylä-Savo 70-79, puh. 0400 733 512

Jari Kontkanen, Pohjois-Karjala 80-83, puh. 0400 126 260

Kaj Johansson, Vaasa, Kokkolan alue 64-69, 62500, 62600, puh. 050 378 5554

Jukka Kalliokoski, Etelä-Pohjanmaa 60-63, puh. 040 563 9491

Antero Saukkonen, Oulu, Ylivieska 84-86, 90-93, puh. 0400 683 372

Timo Huttunen, Kainuu 87-89, puh. 040 315 4382

Jyrki Sutinen, Lappi 94-99, puh. 040 776 2176