Ajankohtaista asiaa

Lehdistötiedote                                                                                  18.11.2019

 

 

Posti- ja logistiikka-alan unionin Oulu-Kainuun aluejärjestön kannanotto

Postilaiset eivät tavoittele kuuta taivaalta

Mistä postilakossa on kysymys? Postin tavoitteena on ”korvata nykyiset PAUn Viestinvälitys – ja logistiikka – alan työehtosopimuksen määräykset kokonaisuudessaan soveltuvin osin Medialiiton ja Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen määräyksillä” eli kansankielelle käännettynä Posti haluaa nykyisen työehtosopimuksen romukoppaan, koska Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen sopimus on selvästi heikompi kuin Postin ja PAUn sopimus.

Posti on jo siirtänyt 700 pakettilajittelijaa 1.9.2019 tytäryhtiöönsä Posti Palveluihin, joihin sovelletaan tätä heikompaa työehtosopimusta. Nämä henkilöt pitäisi saada takaisin Paltan (palvelualojen työnantaja) ja PAUn sopimuspöytään.

Mitä tämä pakettilajittelijoiden osalta käytännössä tarkoittaa? Palkat laskevat viimeistään sopimuskauden (1 – 2 vuotta) jälkeen 30 – 50%, uusilla työntekijöillä välittömästi. Lisäksi mm. lauantai- ja arkipyhäkorvaukset poistuvat ja ilta- ja yötyölisät poistetaan uusilta työntekijöiltä ja niiltä, jotka työnantaja päättäisi siirtää Posti palvelut Oy:n palvelukseen. Vuosityöaika pitenee radikaalisti ja työnantajan haluamassa työaikamallissa, työntekijä tietää töiden alkamisajan, mutta päättymisaika jääkin sitten arvoitukseksi. Työterveyspalvelut heikkenevät ja työantaja voi yksipuolisesti määrätä työssäkäyntialueen.

Postin työntekijät työskentelevät tälläkin hetkellä matalapalkka -alalla, joten palkasta ei voi enää pois ottaa. Pitäisi tehdä nykyistä työtä heikommalla palkalla ja huomattavasti pidemmällä vuosityöajalla. Työnantaja haluaa myös, että päivittäisen työajan päättymisaikaa ei tarvitsisi ilmoittaa lainkaan. Perheelliselle työntekijälle tämä toisi todellisia vaikeuksia, kun ei tiedä, milloin työpäivä päättyy ja haet esim. lapsesi päivähoidosta. Yritä siinä sitten sovitella perhe-elämän palikoita paikoilleen.

Meille riittää, että palkalla tulee toimeen ja muutkin työhön liittyvät asiat ovat kunnossa. Kaikkien toive on, että sitoutuneet ja osaavat työntekijät pääsevät palamaan arkeen ja palvelemaan asiakkaita, mutta ei millä tahansa ehdoilla.

 

Oulussa 16.11.2019 PAU Oulu-Kainuu aluejärjestö

 

Lisätietoja: Oulu – Ylivieska pääluottamusmies Jari Niemelä 040 550 2822, Kainuu pääluottamusmies Timo Huttunen 040 315 4382

Lisätietoja Postin työehtoshoppailusta: www.työehtoshoppailu.fi


 

PAUn mediatiedote: Postille tärkeintä on tulos - ei palvelut

Postille tärkeintä on tulos - ei palvelut

Tiedote. Julkaistu: 29.01.2019, 11:40
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry

 

Posti ilmoitti tänään käynnistävänsä yt-neuvottelut postinjakelussa, lajittelutehtävissä ja hallinnossa. Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU muistuttaa, että Postin palvelutaso ei ole viime aikoina kiitosta saanut ja henkilöstövähennykset heikentävät palvelua entisestään.

 - Postin henkilöstövähennykset ovat ajaneet postipalvelut aina pitkäaikaiseen kriisiin ja sotkua on purettu pitkään. Tämä on vaarana tälläkin kertaa, muistuttaa PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen. 

Ensimmäiset isot postinjakeluun kohdistuneet henkilöstövähennykset toteutettiin viisi vuotta sitten, kun Posti irtisanoi 495 työntekijää, päätti määräaikaiset työsopimukset ja muutti 180 kokoaikaista työsopimusta osa-aikaiseksi. Tuon jälkeen Postilla on ollut jatkuvia yt-neuvotteluja, laatuongelmia ja sen maine on ryvettynyt vuosi vuodelta. Suunta tuskin muuttuu uusilla irtisanomisilla. 

Osa-aikainen työ ei elätä  

Postityöntekijät tekevät raskasta työtä matalapalkka-alalla, jossa osa-aikaisen työn palkka ei riitä elämiseen.  

- Tässä on käymässä niin, että valtionyhtiö ajaa työntekijänsä elämään valtion tukien varassa. Valtio-omistaja voi tässä katsoa myös peiliin, koska se vaatii Postilta isoja osinkoja. Osinkoja se tulee samaan, mutta samalla aiheutetaan valtion menojen kasvua muilla momenteilla ja iso määrä surua ja pelkoa monen postilaisen perheeseen.  

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU muistuttaa, että useissa Euroopan maissa valtio tukee postinjakelua haja-asutusalueilla. 

- Myös Suomessa tämä keino tulisi ottaa käyttöön, jos postipalvelut halutaan säilyttää, Nieminen ehdottaa. 

Postilain seurausta 

Lehtien ja kirjeiden siirtyminen digitaaliseen muotoon vähentää väistämättä jaettavaa postia ja sitä myötä myös työpaikkoja. Yksi digitalisaatiota vauhdittava tekijä on ollut niukasti hallituspuolueiden äänin hyväksytty postilaki. 

Postilain seurauksena kirjeen kulkunopeutta hidastettiin merkittävästi ja viisipäiväisestä jakeluvelvoitteesta kaupungeissa luovuttiin. 

- Nyt nähdään, että kirjeen kulkunopeuden hidastamisella on paljon suuremmat vaikutukset koko postinkulkuun ja alan työpaikkoihin kuin yleisesti ymmärretään, Nieminen muistuttaa. 

Lisätietoja: 

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, puh. 050 340 3217  

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry on Postin henkilöstöä edustava työntekijä- ja toimihenkilöjärjestö. PAUn jäseniä työskentelee myös muissa jakeluyrityksissä sekä OpusCapitassa ja Ahvenanmaan postissa. PAU on noin 26 000 jäsenellään alansa vahva edunvalvoja, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia ja yhteiskunnallisia etuja.

 

 

_______________________________________________________________________

Hei

 

Ohessa tänään lähtenyt pressitiedote. Juha

 

Kuljetusliitot KL perustettu

SAK-laiset kuljetusalan ammattiliitot – Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, Suomen Merimies-Unioni SMU ry, Veturimiesten liitto VML ry ja Rautatievirkamiesliitto RVL ry – ovat tänään perustaneet Kuljetusliitot KL -nimisen järjestön. Sen tarkoituksena on edistää ja kehittää liittojen keskinäistä yhteistoimintaa sekä edunvalvonta- ja sopimustoimintaa.

 

Kuljetusliitot KL:n perustamisella on myös tarkoitus vahvistaa liittojen välillä jo pitkään voimassa ollutta sopimusta työehtosopimusneuvotteluihin liittyvästä keskinäisestä tuesta ja taata liittojen vankka asema kuljetusalan työntekijöiden etujen ja oikeuksien ajajana ja turvaajana.

Järjestön perustajina olevat liitot toimivat jo nyt yhteisissä toimitiloissa, mikä helpottaa myös tulevaa yhteistyötä.

 

Kuljetusliitot KL:n hallituksen puheenjohtajana aloittaa Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting. Hallituksen muina jäseninä ovat AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen, PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen, VML:n puheenjohtaja Tero Palomäki ja RVL:n puheenjohtaja Kari Vähäuski.

 

Lisätietoja antavat:

 

Simo Zitting, puheenjohtaja, p. 0400 813 079

Marko Piirainen, puheenjohtaja, p. 0400 729 450

Heidi Nieminen, puheenjohtaja, p. 050 340 3217

Tero Palomäki, puheenjohtaja, p. 044 737 9797

Kari Vähäuski, puheenjohtaja, p. 040 863 4241

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla todistat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Kortti täydentää loistavasti liiton matkustajavakuutusta, pääset hoitoon myös, jos pitkäaikaissairautesi vaatii sitä. Saat myös raskauteen tai synnytykseen tarvitsemaasi hoitoa. 

Kortilla sinun tulee EU-lainsäädännön mukaan saada sairaanhoitoa samalla hinnalla ja samalla tavalla kuin maassa tai matkakohteessasi asuvien henkilöiden. Nimensä mukaisesti kortti käy EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Eurooppalainen sairaanhoitokortti kelpaa julkisessa terveydenhuollossa, sairausvakuutussopimuksen tehneiden yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla ja sopimuksen tehneissä sairaaloissa. Eri valtioilla on omat käytäntönsä, ja niihin kannattaa tutustua ennen matkaa osoitteessa: www.kela.fi/sairaanaulkomailla

Tilaa maksuton eurooppalainen sairaanhoitokortti verkossa!

 

Mene Kelan internetsivuille www.kela.fi/asiointi

Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksillasi.

Valitse kohta Hakemus tai ilmoitus >

Eurooppalainen sairaanhoitokortti